Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε την κατηγορία
Επιλέξτε το θέμα

Εγκατάσταση του διακομιστή ESET PROTECT

Το πρόγραμμα εγκατάστασης ESET PROTECT «όλα-σε-ένα» είναι διαθέσιμο μόνο για λειτουργικά συστήματα Windows. Το πρόγραμμα εγκατάστασης «Όλα σε ένα» επιτρέπει την εγκατάσταση όλων των στοιχείων του ESET PROTECT χρησιμοποιώντας τον οδηγό εγκατάστασης του ESET PROTECT.

1.Ανοίξτε το πακέτο εγκατάστασης. Στην οθόνη υποδοχής, χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο μενού Γλώσσα για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις γλώσσας. Κάντε κλικ στο στοιχείο Επόμενο για να προχωρήσετε.

welcome

2.Επιλέξτε Εγκατάσταση και κάντε κλικ στο στοιχείο Επόμενο.

package_installation_select

3.Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Συμμετοχή στο πρόγραμμα βελτίωσης προϊόντος, για να αποστέλλονται ανώνυμα δεδομένα τηλεμετρίας και αναφορές σφαλμάτων στην ESET (έκδοση και τύπος λειτουργικού συστήματος, έκδοση προϊόντος ESET και άλλες πληροφορίες ειδικά για το προϊόν). Αφού αποδεχτείτε την Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη (EULA), επιλέξτε Επόμενο.

4.Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να εγκαταστήσετε και κάντε κλικ στο στοιχείο Επόμενο.

arrow_down_business Microsoft SQL Server Express

arrow_down_business Προσθήκη προσαρμοσμένου πιστοποιητικού HTTPS για την Κονσόλα διαδικτύου

arrow_down_business ESET Bridge Διακομιστής μεσολάβησης

package_installation_components

5.Εάν επιλέξετε Προσθήκη προσαρμοσμένου πιστοποιητικού HTTPS για την Κονσόλα διαδικτύου, κάντε κλικ στο στοιχείο Αναζήτηση και επιλέξτε ένα έγκυρο πιστοποιητικό (αρχείο .pfx ή .p12) και συμπληρώστε το πεδίο Κωδικός πρόσβασης (ή αφήστε το πεδίο κενό εάν δεν υπάρχει κωδικός πρόσβασης). Το πρόγραμμα εγκατάστασης θα εγκαταστήσει το πιστοποιητικό για πρόσβαση στην Κονσόλα διαδικτύου στο διακομιστή Tomcat. Κάντε κλικ στο στοιχείο Επόμενο για να συνεχίσετε.

package_installation_import_https_certificate

6.Εάν βρεθούν σφάλματα κατά τον έλεγχο προαπαιτούμενων, αντιμετωπίστε τα καταλλήλως. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημά σας πληροί όλα τα προαπαιτούμενα.

arrow_down_business Το .NET v4 δεν έχει εγκατασταθεί

arrow_down_business Δεν βρέθηκε εγκατάσταση Java / Ανιχνεύτηκε Java (64-bit)

arrow_down_business Υπάρχουν μόνο 32 MB ελεύθερα στο δίσκο συστήματος

arrow_down_business Έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή το ESET Remote Administrator 5.x ή παλαιότερη έκδοση, η οποία δεν επιτρέπει στο πρόγραμμα εγκατάστασης να συνεχίσει.

7.Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος προαπαιτούμενων και το περιβάλλον σας ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις, θα ξεκινήσει η εγκατάσταση. Έχετε υπόψη ότι η εγκατάσταση μπορεί να διαρκέσει πάνω από μία ώρα, ανάλογα με το σύστημά σας και τη ρύθμιση παραμέτρων του δικτύου.


note

Όταν η εγκατάσταση βρίσκεται σε εξέλιξη, ο Οδηγός εγκατάστασης ESET PROTECT δεν ανταποκρίνεται.

package_installation_progress

8.Εάν επιλέξατε να εγκαταστήσετε το Microsoft SQL Server Express στο βήμα 4, το πρόγραμμα εγκατάστασης θα εκτελέσει έναν έλεγχο σύνδεσης βάσης δεδομένων. Εάν έχετε έναν υπάρχοντα διακομιστή βάσης δεδομένων, το πρόγραμμα εγκατάστασης θα σας ζητήσει να εισαγάγετε τα στοιχεία σύνδεσης της βάσης δεδομένων σας:

arrow_down_business Ρύθμιση παραμέτρων της σύνδεσης με το SQL/MySQL Server

9.Το πρόγραμμα εγκατάστασης θα σας ζητήσει να εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για τον λογαριασμό διαχειριστή της Κονσόλας διαδικτύου. Αυτός ο κωδικός πρόσβασης είναι σημαντικός, επειδή θα τον χρησιμοποιήσετε για να συνδεθείτε με την Κονσόλα διαδικτύου ESET PROTECT. Κάντε κλικ στο στοιχείοΕπόμενο.

package_installation_webconsole

10. Αφήστε τα πεδία όπως είναι ή πληκτρολογήστε τις εταιρικές πληροφορίες σας, ώστε να εμφανίζονται στις λεπτομέρειες των πιστοποιητικών του φορέα ESET Management και του διακομιστή ESET PROTECT. Εάν επιλέξετε να εισαγάγετε κωδικό πρόσβασης στο πεδίο Κωδικός πρόσβασης αρχής έκδοσης πιστοποιητικού, φροντίστε να τον απομνημονεύσετε. Κάντε κλικ στο στοιχείοΕπόμενο.

package_installation_certificate

11. Εισαγάγετε ένα έγκυρο Κλειδί άδειας χρήσης (περιλαμβάνεται στο email νέας αγοράς που λάβατε από την ESET) και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο. Εάν χρησιμοποιείτε διαπιστευτήρια άδειας χρήσης παλαιού τύπου (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης), μετατρέψτε τα διαπιστευτήρια σε κλειδί άδειας χρήσης. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε Ενεργοποίηση αργότερα (ανατρέξτε στο κεφάλαιο Ενεργοποίηση για πρόσθετες οδηγίες).

package_installation_activation

12. Θα δείτε την πρόοδο της εγκατάστασης.

package_installation_progress_2

13. Αν επιλέξατε την εγκατάσταση του αισθητήρας Rogue Detection Sensor, θα δείτε τα παράθυρα εγκατάστασης για το πρόγραμμα οδήγησης WinPcap. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη έναρξη του προγράμματος οδήγησης WinPcap κατά την εκκίνηση.

14. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, θα εμφανιστεί το μήνυμα «Τα στοιχεία του ESET PROTECT εγκαταστάθηκαν επιτυχώς» μαζί με τη διεύθυνση URL της Κονσόλας διαδικτύου ESET PROTECT. Κάντε κλικ στη διεύθυνση URL για να ανοίξετε την Κονσόλα διαδικτύου ή κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

package_installation_successful

Εάν η εγκατάσταση δεν είναι επιτυχής:

Μελετήστε τα αρχεία καταγραφής εγκατάστασης του πακέτου εγκατάστασης «όλα-σε-ένα». Ο κατάλογος των αρχείων καταγραφής είναι ίδιος με αυτόν από τον οποίο εκτελείται το πρόγραμμα εγκατάστασης «όλα-σε-ένα», για παράδειγμα:
C:\Users\Administrator\Downloads\x64\logs\

Ανατρέξτε στο κεφάλαιο Αντιμετώπιση προβλημάτων για πρόσθετα βήματα επίλυσης του ζητήματος.