Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε την κατηγορία
Επιλέξτε το θέμα

Εγκατάσταση φορέα – Windows

Διαθέσιμες μέθοδοι

Υπάρχουν διάφορες διαθέσιμες μέθοδοι εγκατάστασης και ανάπτυξης για την εγκατάσταση του φορέα ESET Management σε σταθμούς εργασίας Windows:

Μέθοδος

Τεκμηρίωση

Περιγραφή

Εγκατάσταση με βάση το γραφικό περιβάλλον χρήστη από το πρόγραμμα εγκατάστασης .msi

Αυτό το κεφάλαιο

KB

Η τυπική μέθοδος εγκατάστασης.

Αυτή η μέθοδος μπορεί να εκτελεστεί ως εγκατάσταση με υποβοήθηση διακομιστή ή εκτός σύνδεσης.

Χρησιμοποιήστε αυτή τη μέθοδο εάν πραγματοποιείτε εγκατάσταση φορέα σε υπολογιστή διακομιστή ESET PROTECT.

ESET Remote Deployment Tool

Ηλεκτρονική βοήθεια

Συνιστάται για μαζική ανάπτυξη σε τοπικό δίκτυο.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη του προγράμματος εγκατάστασης «Όλα-σε-ένα» (Φορέας + προϊόν ασφάλειας ESET)

Πρόγραμμα εγκατάστασης φορέα «Όλα σε ένα»

Δημιουργία προγράμματος εγκατάστασης φορέα "όλα σε ένα"

KB

Το πρόγραμμα εγκατάστασης μπορεί να περιλαμβάνει επίσης ένα προϊόν ασφάλειας και ενσωματωμένη πολιτική.

Το μέγεθος του προγράμματος εγκατάστασης είναι αρκετές εκατοντάδες MB.

Δέσμη ενεργειών προγράμματος εγκατάστασης φορέα

Δημιουργία προγράμματος εγκατάστασης δέσμης ενεργειών φορέα

KB

Το πρόγραμμα εγκατάστασης είναι μια εκτελέσιμη δέσμη ενεργειών. Έχει μικρό μέγεθος αλλά χρειάζεται πρόσβαση στην τοποθεσία του προγράμματος εγκατάστασης .msi.

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τη δέσμη ενεργειών για να χρησιμοποιήσετε ένα τοπικό πρόγραμμα εγκατάστασης και διακομιστή μεσολάβησης HTTP.

Ανάπτυξη SCCM και GPO

SCCM

GPO

KB

Μέθοδος απομακρυσμένης μαζικής ανάπτυξης για προχωρημένους.

Με χρήση ενός μικρού αρχείου .ini.

Εργασία διακομιστή - Ανάπτυξη φορέα

Ηλεκτρονική βοήθεια

KB

Μια εναλλακτική στα SCCM και GPO.

Δεν είναι εφικτό μέσω του διακομιστή μεσολάβησης HTTP.

Εκτελείται από το διακομιστή ESET PROTECT από την κονσόλα διαδικτύου ESET PROTECT.


important

Το πρωτόκολλο επικοινωνίας μεταξύ του φορέα και του διακομιστή ESET PROTECT δεν υποστηρίζει τον έλεγχο ταυτότητας. Οποιαδήποτε λύση διακομιστή μεσολάβησης που χρησιμοποιείται για προώθηση της επικοινωνίας του φορέα στο διακομιστή ESET PROTECT και απαιτεί έλεγχο ταυτότητας δεν θα λειτουργεί.

Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε μια μη προεπιλεγμένη θύρα για την Κονσόλα διαδικτύου ή το φορέα, ενδέχεται να απαιτείται προσαρμογή του τείχους προστασίας. Διαφορετικά, η εγκατάσταση μπορεί να αποτύχει.

Εγκατάσταση με βάση το γραφικό περιβάλλον χρήστη

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εγκαταστήσετε το στοιχείο φορέα ESET Management τοπικά σε Windows:

1.Επισκεφτείτε την ενότητα λήψεων του ESET PROTECT για λήψη ενός ανεξάρτητου προγράμματος εγκατάστασης για αυτό το στοιχείο του ESET PROTECT (agent_x86.msi ή agent_x64.msiή agent_arm64.msi).

2.Εκτελέστε το πρόγραμμα εγκατάστασης του φορέα ESET Management και αποδεχτείτε το EULA, εάν συμφωνείτε.

3.Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Συμμετοχή στο πρόγραμμα βελτίωσης προϊόντος, για να αποστέλλονται ανώνυμα δεδομένα τηλεμετρίας και αναφορές σφαλμάτων στην ESET (έκδοση και τύπος λειτουργικού συστήματος, έκδοση προϊόντος ESET και άλλες πληροφορίες ειδικά για το προϊόν).

4.Εισαγάγετε τα στοιχεία Κεντρικός υπολογιστής διακομιστή (όνομα κεντρικού υπολογιστή ή διεύθυνση IP του διακομιστή ESET PROTECT) και Θύρα διακομιστή (η προεπιλεγμένη θύρα είναι 2222 - εάν χρησιμοποιείτε διαφορετική θύρα, τότε αντικαταστήστε την προεπιλεγμένη θύρα με τον προσαρμοσμένο αριθμό θύρας).


important

Βεβαιωθείτε ότι ο Κεντρικός υπολογιστής διακομιστή αντιστοιχεί σε μία τουλάχιστον από τις τιμές (υπό ιδανικές συνθήκες με το FQDN) που καθορίζονται στο πεδίο Κεντρικός υπολογιστής του στοιχείου Πιστοποιητικό διακομιστή. Διαφορετικά θα προκύψει σφάλμα που θα αναφέρει 'Το πιστοποιητικό διακομιστή που λήφθηκε δεν είναι έγκυρο'. Με τη χρήση του ειδικού χαρακτήρα (*) στο πεδίο «Κεντρικός υπολογιστής πιστοποιητικού διακομιστή», το πιστοποιητικό θα μπορεί να λειτουργήσει με οποιονδήποτε Κεντρικό υπολογιστή διακομιστή.

5.Εάν χρησιμοποιείτε διακομιστή μεσολάβησης για σύνδεση φορέα - διακομιστή, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην επιλογή Χρήση διακομιστή μεσολάβησης. Εάν επιλεγεί, το πρόγραμμα εγκατάστασης θα συνεχίσει με εγκατάσταση χωρίς σύνδεση.


note

Αυτή η ρύθμιση διακομιστή μεσολάβησης χρησιμοποιείται μόνο για (αντιγραφή) μεταξύ φορέα ESET Management και διακομιστή ESET PROTECT, όχι για αποθήκευση των ενημερώσεων στην προσωρινή μνήμη.

Όνομα κεντρικού υπολογιστή διακομιστή μεσολάβησης: όνομα κεντρικού υπολογιστή ή διεύθυνση IP του υπολογιστή του διακομιστή μεσολάβησης HTTP.

Θύρα διακομιστή μεσολάβησης: η προεπιλεγμένη τιμή είναι 3128.

Όνομα χρήστη, Κωδικός πρόσβασης: εισαγάγετε τα διαπιστευτήρια που χρησιμοποιούνται από τον διακομιστή μεσολάβησης, αν χρησιμοποιείται έλεγχος ταυτότητας.

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης αργότερα στην πολιτική. Ο διακομιστής μεσολάβησης πρέπει να είναι εγκατεστημένος, για να μπορείτε να διαμορφώσετε μια σύνδεση φορέα - διακομιστή μέσω διακομιστή μεσολάβησης.

6.Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές εγκατάστασης και ακολουθήστε τα βήματα από την κατάλληλη ενότητα παρακάτω:

Εγκατάσταση με υποβοήθηση διακομιστή - Θα πρέπει να δώσετε τα διαπιστευτήρια διαχειριστή της κονσόλας διαδικτύου ESET PROTECT. Το πρόγραμμα εγκατάστασης θα λάβει αυτόματα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά.

 


important

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν χρήστη με έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων για εγκαταστάσεις με υποβοήθηση του διακομιστή.

 

Εγκατάσταση χωρίς σύνδεση - Θα πρέπει να παράσχετε ένα Πιστοποιητικό φορέα και μια Αρχή έκδοσης πιστοποιητικού. Μπορείτε να εξαγάγετε και τα δύο από το ESET PROTECT. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προσαρμοσμένο πιστοποιητικό σας.

Εγκατάσταση από τη γραμμή εντολών

Το πρόγραμμα εγκατάστασης MSI μπορεί να εκτελεστεί τοπικά ή απομακρυσμένα. Κάντε λήψη του Φορέα ESET Management από τον ιστότοπο της ESET.

Παράμετρος

Περιγραφή και επιτρεπόμενες τιμές

P_HOSTNAME=

Όνομα κεντρικού υπολογιστή ή διεύθυνση IP του διακομιστή ESET PROTECT.

P_PORT=

Θύρα διακομιστή για σύνδεση με το φορέα (προαιρετικά, εάν δεν καθοριστεί, χρησιμοποιείται η προεπιλεγμένη θύρα 2222).

P_CERT_PATH=

Διαδρομή για το Πιστοποιητικό φορέα σε μορφή Base64 στο αρχείο .txt (που εξάγεται από την κονσόλα διαδικτύου ESET PROTECT).

P_CERT_AUTH_PATH=

Διαδρομή για την Αρχή έκδοσης πιστοποιητικού σε μορφή Base64 στο αρχείο .txt (που εξάγεται από την κονσόλα διαδικτύου ESET PROTECT).

P_LOAD_CERTS_FROM_FILE_AS_BASE64=

YES. Χρησιμοποιήστε αυτή την παράμετρο όταν αναφέρεστε στο Πιστοποιητικό φορέα και στην Αρχή έκδοσης πιστοποιητικού που είναι αποθηκευμένη στα αρχεία .txt.

P_CERT_PASSWORD=

Χρησιμοποιήστε αυτή την παράμετρο για να παράσχετε έναν κωδικό πρόσβασης για το Πιστοποιητικό φορέα.

P_CERT_CONTENT=

Συμβολοσειρά για το Πιστοποιητικό φορέα σε μορφή Base64 (που εξάγεται από την κονσόλα διαδικτύου ESET PROTECT).

P_CERT_AUTH_CONTENT=

Συμβολοσειρά για την Αρχή έκδοσης πιστοποιητικού σε μορφή Base64 (που εξάγεται από την κονσόλα διαδικτύου ESET PROTECT).

PASSWORD=

Κωδικός πρόσβασης για την κατάργηση εγκατάστασης ενός φορέα που προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης.

P_ENABLE_TELEMETRY=

0 - ανενεργό (προεπιλογή), 1 - ενεργό. Αποστολή αναφορών διακοπής λειτουργίας και δεδομένων τηλεμετρίας στην ESET (προαιρετική παράμετρος).

P_INSTALL_MODE_EULA_ONLY=

1. Χρησιμοποιήστε αυτή την παράμετρο για ημι-αθόρυβη εγκατάσταση φορέα ESET Management. Μπορείτε να δείτε το παράθυρο της Εγκατάστασης φορέα και θα σας ζητηθεί να αποδεχτείτε τη Συμφωνία Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη και να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τα δεδομένα τηλεμετρίας (εάν καθοριστεί, παραβλέπεται η παράμετρος P_ENABLE_TELEMETRY). Άλλες ρυθμίσεις εγκατάστασης φορέα λαμβάνονται από τις παραμέτρους γραμμής εντολών. Μπορείτε να δείτε την ολοκλήρωση της διεργασίας «Εγκατάσταση φορέα».

P_USE_PROXY=

1. Χρησιμοποιήστε αυτή την παράμετρο για να ενεργοποιήσετε τη χρήση του διακομιστή μεσολάβησης HTTP (ο οποίος είναι ήδη εγκατεστημένος στο δίκτυό σας) για αντιγραφή μεταξύ του Φορέα ESET Management και του Διακομιστή ESET PROTECT (όχι για προσωρινή αποθήκευση ενημερώσεων).

P_PROXY_HTTP_HOSTNAME=

Όνομα κεντρικού υπολογιστή ή διεύθυνση IP του διακομιστή μεσολάβησης HTTP.

P_PROXY_HTTP_PORT=

Θύρα διακομιστή μεσολάβησης HTTP για σύνδεση με το Φορέα.

Παραδείγματα εγκατάστασης από τη γραμμή εντολών

Αντικαταστήστε τον πορτοκαλί κώδικα παρακάτω, όπως απαιτείται.

Αθόρυβη εγκατάσταση (παράμετρος /q) με σύνδεση προεπιλεγμένης θύρας, ενεργοποιημένα δεδομένα τηλεμετρίας και πιστοποιητικό φορέα και Αρχή έκδοσης πιστοποιητικού αποθηκευμένα στα αρχεία:

Agent_x64.msi /q P_HOSTNAME=10.20.30.40 P_ENABLE_TELEMETRY=1 P_CERT_PATH=C:\Users\Administrator\Desktop\certificate.txt P_CERT_AUTH_PATH=C:\Users\Administrator\Desktop\ca.txt P_LOAD_CERTS_FROM_FILE_AS_BASE64=YES

Αθόρυβη εγκατάσταση με παρεχόμενες συμβολοσειρές για το πιστοποιητικό φορέα και για την Αρχή έκδοσης πιστοποιητικού, και κωδικό πρόσβασης πιστοποιητικού φορέα και παραμέτρους διακομιστή μεσολάβησης HTTP:

Agent_x64.msi /q P_HOSTNAME=protect_server_name P_ENABLE_TELEMETRY=1 P_CERT_CONTENT=CJfXtf1kZqlZKAl9P48HymBHa3CkW P_CERT_PASSWORD=abcd1234EFGH P_CERT_AUTH_CONTENT=45hvkpqayzjJZhSY8qswDQYJKoZIhvc P_USE_PROXY=1 P_PROXY_HTTP_HOSTNAME=proxy_server P_PROXY_HTTP_PORT=3128

Ημι-αθόρυβη εγκατάσταση:

Agent_x64.msi P_INSTALL_MODE_EULA_ONLY=1 P_HOSTNAME=10.20.30.40 P_CERT_PATH=C:\Users\Administrator\Desktop\certificate.txt P_CERT_AUTH_PATH=C:\Users\Administrator\Desktop\ca.txt P_LOAD_CERTS_FROM_FILE_AS_BASE64=YES