Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε την κατηγορία
Επιλέξτε το θέμα

Εγκατάσταση αισθητήρα RD Sensor – Windows

Προαπαιτούμενα

WinPcap - χρησιμοποιήστε την πιο πρόσφατη έκδοση WinPcap (τουλάχιστον 4.1.0)

Οι ρυθμίσεις παραμέτρων του δικτύου θα πρέπει να οριστούν σωστά (να είναι ανοιχτές οι κατάλληλες θύρες, να μην αποκλείεται η εισερχόμενη επικοινωνία από τείχος προστασίας, κ.λπ.)

Η πρόσβαση στον διακομιστή ESET PROTECT είναι εφικτή

Ο φορέας ESET Management πρέπει να είναι εγκατεστημένος στον τοπικό υπολογιστή, για να υποστηρίζει πλήρως όλες τις λειτουργίες του προγράμματος

Μπορείτε να βρείτε το αρχείο καταγραφής του Rogue Detection Sensor στα αρχεία καταγραφής: C:\ProgramData\ESET\Rouge Detection Sensor\Logs\

Εγκατάσταση

Για να εγκαταστήστε το στοιχείο αισθητήρα RD Sensor σε Windows, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:


important

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται όλα τα προαπαιτούμενα εγκατάστασης που αναφέρονται παραπάνω.

1.Επισκεφτείτε την ενότητα λήψεων του ESET PROTECT για λήψη ενός ανεξάρτητου προγράμματος εγκατάστασης για αυτό το στοιχείο του ESET PROTECT (rdsensor_x86.msi ή rdsensor_x64.msi).

2.Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο του προγράμματος εγκατάστασης του αισθητήρα RD Sensor για να αρχίσει η εγκατάσταση.

3.Αποδεχτείτε την Άδεια χρήσης τελικού χρήστη (EULA) και κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο.

4.Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Συμμετοχή στο πρόγραμμα βελτίωσης προϊόντος, για να αποστέλλονται ανώνυμα δεδομένα τηλεμετρίας και αναφορές σφαλμάτων στην ESET (έκδοση και τύπος λειτουργικού συστήματος, έκδοση προϊόντος ESET και άλλες πληροφορίες ειδικά για το προϊόν).

5.Επιλέξτε τη θέση εγκατάστασης για τον αισθητήρα RD Sensor και κάντε κλικ στα στοιχεία Επόμενο > Εγκατάσταση.


important

Εάν υπάρχουν πολλά τμήματα δικτύου, ο αισθητήρας Rogue Detection Sensor πρέπει να εγκατασταθεί ξεχωριστά σε κάθε τμήμα δικτύου για να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη λίστα όλων των συσκευών σε ολόκληρο το δίκτυο.