Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε την κατηγορία
Επιλέξτε το θέμα

Μη αυτόματη εγκατάσταση της Κονσόλας διαδικτύου


important

Η μη αυτόματη εγκατάσταση της Κονσόλας διαδικτύου ESET PROTECT είναι μια διαδικασία για προχωρημένους. Συνιστάται να εγκαταστήσετε την Κονσόλα διαδικτύου ESET PROTECT χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα εγκατάστασης «όλα σε ένα».

Προαπαιτούμενα

Ο διακομιστής ESET PROTECT εγκαταστάθηκε.


note

Μπορείτε να εγκαταστήσετε την Κονσόλα διαδικτύου ESET PROTECT σε έναν διαφορετικό υπολογιστή από τον υπολογιστή στον οποίο εκτελείται ο διακομιστής ESET PROTECT. Αυτή η διαδικασία απαιτεί πρόσθετα βήματα.

το Apache Tomcat είναι απαραίτητο στοιχείο για τη λειτουργία της Κονσόλας διαδικτύου ESET PROTECT. Εγκατάσταση του Apache Tomcat:

a)Πραγματοποιήστε λήψη της πιο πρόσφατης υποστηριζόμενης έκδοσης του αρχείου προγράμματος εγκατάστασης του Apache Tomcat (32-bit/64-bit Windows Service Installer) apache-tomcat-[].exe από τη διεύθυνση https://tomcat.apache.org.

b)Εκτελέστε το πρόγραμμα εγκατάστασης.

c)Κατά την εγκατάσταση, επιλέξτε τη διαδρομή προς το Java (γονικός φάκελος των φακέλων Java bin και lib) και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Run Apache Tomcat.

d)Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι εκτελείται η υπηρεσία Apache Tomcat και ότι ο τύπος εκκίνησης έχει ρυθμιστεί σε Αυτόματη (στο services.msc).

Το Apache Tomcat απαιτεί Java/OpenJDK 64 bit. Εάν έχετε πολλαπλές εκδόσεις Java εγκατεστημένες στο σύστημά σας, συνιστάται να καταργήσετε την εγκατάσταση των παλαιότερων εκδόσεων Java και να διατηρήσετε μόνο την πιο πρόσφατη υποστηριζόμενη έκδοση Java.


warning

Από τον Ιανουάριο 2019, οι δημόσιες ενημερώσεις Oracle JAVA SE 8 για επιχειρηματική, εμπορική ή παραγωγική χρήση, απαιτούν εμπορική άδεια χρήσης. Εάν δεν αγοράσετε συνδρομή JAVA SE, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό τον οδηγό για μετάβαση σε μια εναλλακτική λύση χωρίς κόστος. Δείτε τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του JDK.

Εγκατάσταση

Για να εγκαταστήστε το στοιχείο κονσόλας διαδικτύου ESET PROTECT στα Windows, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:


important

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται όλα τα προαπαιτούμενα εγκατάστασης που αναφέρονται παραπάνω.

1.Επισκεφτείτε την ενότητα λήψεων του ESET PROTECT για λήψη ενός ανεξάρτητου προγράμματος εγκατάστασης για αυτό το στοιχείο του ESET PROTECT (Κονσόλα διαδικτύου αρχείο era.war).

2.Αντιγράψτε το αρχείο era.war στο φάκελο εφαρμογών ιστού του Apache Tomcat:

C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat φάκελος ]\webapps\

3.Το Apache Tomcat εξάγει αυτόματα το αρχείο era.war στον φάκελο era και εγκαθιστά την Κονσόλα διαδικτύου ESET PROTECT. Περιμένετε λίγα λεπτά μέχρι να ολοκληρωθεί η εξαγωγή. Εάν δεν πραγματοποιηθεί η εξαγωγή, ακολουθήστε τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων.

4.Εάν εγκαταστήσατε την Κονσόλα διαδικτύου ESET PROTECT στον ίδιο υπολογιστή με το διακομιστή ESET PROTECT, επανεκκινήστε την υπηρεσία Apache Tomcat. Μεταβείτε στα στοιχεία Έναρξη > Υπηρεσίες > κάντε δεξί κλικ στην υπηρεσία Apache Tomcat και επιλέξτε Διακοπή. Κάντε κλικ στο στοιχείο Stop, περιμένετε 30 δευτερόλεπτα και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Start.


important

Εάν εγκαταστήσατε την κονσόλα διαδικτύου ESET PROTECT σε διαφορετικό υπολογιστή από το διακομιστή ESET PROTECT, εκτελέστε αυτά τα πρόσθετα βήματα, για να ενεργοποιήσετε την επικοινωνία μεταξύ της κονσόλας διαδικτύου ESET PROTECT και του διακομιστή ESET PROTECT:

a)Διακόψτε την υπηρεσία Apache TomcatTomcat. Μεταβείτε στα στοιχεία Έναρξη > Υπηρεσίες > κάντε δεξί κλικ στην υπηρεσία Apache Tomcat και επιλέξτε Διακοπή.

b)Εκτελέστε το Σημειωματάριο ως Διαχειριστής και επεξεργαστείτε το C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat φάκελος ]\webapps\era\WEB-INF\classes\sk\eset\era\g2webconsole\server\modules\config\EraWebServerConfig.properties.

c)Βρείτε το server_address=localhost.

d)Αντικαταστήστε το localhost με τη διεύθυνση IP του διακομιστή ESET PROTECT και αποθηκεύστε το αρχείο.

e) Εκκινήστε την υπηρεσία Apache Tomcat: Μεταβείτε στα στοιχεία Έναρξη > Υπηρεσίες > κάντε δεξί κλικ στην υπηρεσία Apache Tomcat και επιλέξτε Έναρξη.

5.Ανοίξτε την Κονσόλα διαδικτύου ESET PROTECT σε ένα υποστηριζόμενο πρόγραμμα περιήγησης για να δείτε μια οθόνη σύνδεσης:

Από τον υπολογιστή που φιλοξενεί την Κονσόλα διαδικτύου ESET PROTECT: http://localhost:8080/era

Από οποιονδήποτε υπολογιστή με πρόσβαση στο Internet στην Κονσόλα διαδικτύου ESET PROTECT (αντικαταστήστε το στοιχείο IP_ADDRESS_OR_HOSTNAME με τη διεύθυνση IP ή το όνομα κεντρικού υπολογιστή της Κονσόλας διαδικτύου ESET PROTECT): http://IP_ADDRESS_OR_HOSTNAME:8080/era

6.Ρύθμιση παραμέτρων της Κονσόλας διαδικτύου μετά την εγκατάσταση:

Η προεπιλεγμένη θύρα HTTP ορίζεται σε 8080 κατά τη μη αυτόματη εγκατάσταση του Apache Tomcat. Συνιστάται να ρυθμίσετε μια σύνδεση HTTPS για το Apache Tomcat.

Δείτε επίσης την πρόσθετη ρύθμιση παραμέτρων της Κονσόλας διαδικτύου για εταιρικές λύσεις ή συστήματα χαμηλών επιδόσεων.