Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε την κατηγορία
Επιλέξτε το θέμα

Εγκατάσταση διακομιστή – Windows

Προαπαιτούμενα

Πρέπει να υπάρχει έγκυρο κλειδί άδειας χρήσης.

Πρέπει να υπάρχει ένα υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα Windows.

Οι απαιτούμενες θύρες πρέπει να είναι ανοιχτές και διαθέσιμες – δείτε την πλήρη λίστα των θυρών εδώ.

Ο υποστηριζόμενος διακομιστής βάσης δεδομένων και η σύνδεση (Microsoft SQL Server ή MySQL) εγκαθίστανται και εκτελούνται. Συνιστάται να αναθεωρήσετε τις λεπτομέρειες της ρύθμισης παραμέτρων του διακομιστή βάσης δεδομένων (Microsoft SQL Server ή MySQL), για να ρυθμιστούν σωστά οι παράμετροι της βάσης δεδομένων για χρήση με το ESET PROTECT. Διαβάστε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης για να ρυθμίσετε τη βάση δεδομένων και τον χρήστη βάσης δεδομένων για το Microsoft SQL και το MySQL.

Η κονσόλα διαδικτύου ESET PROTECT εγκαταστάθηκε για τη διαχείριση του διακομιστή ESET PROTECT.

Η εγκατάσταση του Microsoft SQL Server Express απαιτεί το Microsoft .NET Framework 4. Μπορείτε να το εγκαταστήσετε χρησιμοποιώντας το στοιχείο Οδηγός προσθήκης ρόλων και δυνατοτήτων:

install_net_framework

Εγκατάσταση

Για να εγκαταστήστε το στοιχείο διακομιστή ESET PROTECT σε Windows, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:


important

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται όλα τα προαπαιτούμενα εγκατάστασης που αναφέρονται παραπάνω.

1.Επισκεφτείτε την ενότητα λήψεων του ESET PROTECT για λήψη ενός ανεξάρτητου προγράμματος εγκατάστασης για αυτό το στοιχείο του ESET PROTECT (server_x64.msi).

2.Εκτελέστε το πρόγραμμα εγκατάστασης του διακομιστή ESET PROTECT και αποδεχτείτε το EULA, εάν συμφωνείτε.

3.Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Συμμετοχή στο πρόγραμμα βελτίωσης προϊόντος, για να αποστέλλονται ανώνυμα δεδομένα τηλεμετρίας και αναφορές σφαλμάτων στην ESET (έκδοση και τύπος λειτουργικού συστήματος, έκδοση προϊόντος ESET και άλλες πληροφορίες ειδικά για το προϊόν).

4.Αφήστε κενό το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο στοιχείο Αυτή είναι εγκατάσταση συμπλέγματος και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο. arrow_down_business Πρόκειται για εγκατάσταση συμπλέγματος;

5.Επιλέξτε το στοιχείο Λογαριασμός χρήστη υπηρεσίας. Αυτός ο λογαριασμός θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της υπηρεσίας διακομιστή του ESET PROTECT. Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές:

Λογαριασμός υπηρεσίας δικτύου - Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή εάν δεν χρησιμοποιείτε τομέα.

Προσαρμοσμένος λογαριασμός: δώστε τα διαπιστευτήρια χρήστη τομέα: ΤΟΜΕΑΣ\ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ και κωδικός πρόσβασης.

package_installation_service_user_account

6.Συνδεθείτε σε μια βάση δεδομένων. Εδώ αποθηκεύονται όλα τα δεδομένα, (κωδικός πρόσβασης της κονσόλας διαδικτύου ESET PROTECT, τα αρχεία καταγραφής του υπολογιστή-πελάτη, κ.λπ.):

Βάση δεδομένων: MySQL Server/MS SQL Server/MS SQL Server via Windows Authentication

Πρόγραμμα οδήγησης ODBC: MySQL ODBC 5.1 Driver/MySQL ODBC 5.2 Unicode Driver/MySQL ODBC 5.3 Unicode Driver/MySQL ODBC 8.0 Unicode Driver/SQL Server/SQL Server Native Client 10.0/ODBC Driver 11 for SQL Server/ODBC Driver 13 for SQL Server/ODBC Driver 17 for SQL Server/ODBC Driver 18 for SQL Server

Όνομα βάσης δεδομένων: Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε το προκαθορισμένο όνομα ή να το αλλάξετε, εάν απαιτείται.

Όνομα κεντρικού υπολογιστή: όνομα κεντρικού υπολογιστή ή διεύθυνση IP του διακομιστή βάσης δεδομένων σας

Θύρα: χρησιμοποιείται για σύνδεση με το διακομιστή βάσης δεδομένων

Όνομα χρήστη/Κωδικός πρόσβασης του λογαριασμού διαχειριστή βάσης δεδομένων

Χρήση ονόματος παρουσίας - Εάν χρησιμοποιείτε βάση δεδομένων Microsoft SQL, μπορείτε να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση ονόματος παρουσίας για να χρησιμοποιήσετε μια προσαρμοσμένη παρουσία βάσης δεδομένων. Μπορείτε να τη ρυθμίσετε στο πεδίο Όνομα κεντρικού υπολογιστή με τη μορφή HOSTNAME\DB_INSTANCE (για παράδειγμα, 192.168.0.10\ESMC7SQL. Για βάση δεδομένων σε σύμπλεγμα, χρησιμοποιήστε μόνο το όνομα συμπλέγματος. Εάν ορίσετε αυτήν την επιλογή, δεν μπορείτε να αλλάξετε τη θύρα σύνδεσης της βάσης δεδομένων - το σύστημα θα χρησιμοποιεί τις προεπιλεγμένες θύρες που προσδιορίζονται από την Microsoft. Για να συνδέσετε τον Διακομιστή ESET PROTECT με τη βάση δεδομένων Microsoft SQL που είναι εγκατεστημένη σε ένα σύμπλεγμα ανακατεύθυνσης, εισαγάγετε το όνομα συμπλέγματος στο πεδίο Όνομα κεντρικού υπολογιστή.

package_installation_db_connection


note

Ο διακομιστής ESET PROTECT αποθηκεύει μεγάλα μπλοκ δεδομένων στη βάση δεδομένων. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να ρυθμιστούν οι παράμετροι του MySQL, έτσι ώστε να αποδέχεται μεγάλα πακέτα, προκειμένου να λειτουργεί σωστά το ESET PROTECT.

Αυτό το βήμα θα επαληθεύσει τη σύνδεσή σας με τη βάση δεδομένων. Εάν η σύνδεση είναι καλή, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.

7.Επιλέξτε ένα χρήστη για το ESET PROTECT, ο οποίος έχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν υπάρχοντα χρήστη ή μπορεί να δημιουργήσει έναν χρήστη η ρύθμιση.

package_installation_db_user_create_use

8.Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για την πρόσβαση στην Κονσόλα διαδικτύου.

package_installation_webconsole

9.Το ESET PROTECT χρησιμοποιεί πιστοποιητικά για την επικοινωνία υπολογιστή-πελάτη με το διακομιστή. Επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές:

Διατήρηση πιστοποιητικών που χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή - Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν η βάση δεδομένων χρησιμοποιούνταν ήδη με άλλον διακομιστή ESET PROTECT προηγουμένως.

Φόρτωση πιστοποιητικών από αρχείο - Επιλέξτε το υπάρχον πιστοποιητικό διακομιστή και την αρχή έκδοσης πιστοποιητικού.

Δημιουργία νέων πιστοποιητικών - Το πρόγραμμα εγκατάστασης δημιουργεί νέα πιστοποιητικά.

package_installation_certificate_2

10. Ακολουθήστε αυτό το βήμα εάν είχατε ενεργοποιήσει την επιλογή Δημιουργία νέων πιστοποιητικών στο προηγούμενο βήμα.

a)Καθορίστε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα πιστοποιητικά (προαιρετικά). Εάν συμπληρώσετε το στοιχείο Κωδικός πρόσβασης αρχής έκδοσης πιστοποιητικού, φροντίστε να τον απομνημονεύσετε.

package_installation_certificate

b)Στο πεδίο Πιστοποιητικό διακομιστή, πληκτρολογήστε το Όνομα κεντρικού υπολογιστή διακομιστή και συμπληρώστε το στοιχείο Κωδικός πρόσβασης πιστοποιητικού (προαιρετικά).


warning

Το Όνομα κεντρικού υπολογιστή διακομιστή στο πιστοποιητικό διακομιστή δεν πρέπει να περιέχει καμία από τις ακόλουθες λέξεις κλειδιά: server, proxy, agent.

package_installation_certificate_3

c)Στο πεδίο Κωδικός πρόσβασης ομότιμου πιστοποιητικού, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για τα ομότιμα πιστοποιητικά του φορέα και του διακομιστή μεσολάβησης.

package_installation_certificate_4

11. Η ρύθμιση μπορεί να εκτελέσει μια αρχική εργασία συγχρονισμού στατικής ομάδας. Επιλέξτε τη μέθοδο (Να μη γίνει συγχρονισμός, Συγχρονισμός με το δίκτυο των Windows, Συγχρονισμός με το Active Directory) και κάντε κλικ στο Επόμενο.

12. Εισαγάγετε ένα έγκυρο Κλειδί άδειας χρήσης ή επιλέξτε Ενεργοποίηση αργότερα.

package_installation_activation

13. Επιβεβαιώστε ή αλλάξτε το φάκελο εγκατάστασης για το διακομιστή και κάντε κλικ στο Επόμενο.

14. Κάντε κλικ στο στοιχείο Εγκατάσταση για να εγκαταστήσετε το διακομιστή ESET PROTECT.


note

Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του διακομιστή ESET PROTECT, μπορείτε να εγκαταστήσετε τον φορέα ESET Management στον ίδιο υπολογιστή (προαιρετικά) για να ενεργοποιήσετε τη διαχείριση του διακομιστή με τον ίδιο τρόπο που διαχειρίζεστε έναν υπολογιστή-πελάτη.