Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε την κατηγορία
Επιλέξτε το θέμα

Θύρες που χρησιμοποιούνται

Ο διακομιστής ESET PROTECT μπορεί να εγκατασταθεί στον ίδιο υπολογιστή με τη βάση βάση δεδομένων, την κονσόλα διαδικτύου ESET PROTECT και το διακομιστή μεσολάβησης HTTP. Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει την ξεχωριστή εγκατάσταση και τις θύρες που χρησιμοποιούνται (τα βέλη υποδεικνύουν τη δικτυακή κίνηση:

ports_scheme

Στους παρακάτω πίνακες αναγράφονται όλες οι πιθανές θύρες επικοινωνίας δικτύου που χρησιμοποιούνται όταν εγκαθίσταται το ESET PROTECT και τα στοιχεία του στην υποδομή σας. Άλλες επικοινωνίες επιτυγχάνονται μέσω των τοπικών διεργασιών του λειτουργικού συστήματος (για παράδειγμα NetBIOS μέσω TCP/IP).


important

Για την ορθή λειτουργία του ESET PROTECT, οι άλλες εφαρμογές δεν πρέπει να χρησιμοποιούν καμία από τις παρακάτω θύρες.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσεις τις παραμέτρους για οποιαδήποτε τείχη προστασίας μέσα στο δίκτυό σας, για να επιτρέπεται η επικοινωνία μέσω των θυρών που αναγράφονται παρακάτω.

arrow_down_business Υπολογιστής-πελάτης (φορέας ESET Management) ή υπολογιστής ESET Bridge διακομιστή μεσολάβησης HTTP

arrow_down_business Υπολογιστής κονσόλας διαδικτύου ESET PROTECT (εάν δεν είναι ίδιος με τον υπολογιστή διακομιστή ESET PROTECT)

arrow_down_business Υπολογιστής διακομιστή ESET PROTECT

arrow_down_business Αισθητήρας Rogue Detection (RD)

arrow_down_business ESET PROTECT MDC machine

arrow_down_business Διαχειριζόμενη συσκευή MDM

* Η υπηρεσία GCM (Google Cloud Messaging) αποσύρθηκε και καταργήθηκε από τις 11 Απριλίου 2019. Αντικαταστάθηκε από την υπηρεσία FCM (Firebase Cloud Messaging). Το MDM v7 αντικατέστησε την υπηρεσία GCM με την υπηρεσία FCM μέχρι εκείνη την ημερομηνία, οπότε χρειάζεται μόνο να επιτρέψετε την επικοινωνία για την υπηρεσία FCM.

Οι προκαθορισμένες θύρες 2222, 2223 μπορούν να αλλάξουν, εάν απαιτηθεί.