ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Nastavení

V této sekci si můžete jako administrátor upravit parametry pro zasílání informací na svůj Syslog server a definovat dobu, po níž bude cloudová konzole uchovávat protokoly.


important

Sekce Nastavení je dostupná pouze uživateli s dostatečnými oprávněními (například s účtem superuživatele (ESET Business Account) nebo root uživatele (ESET MSP Administrator)).

Obecné

Syslog

ESET PROTECT může oznámení a informace o událostech zasílat na váš Syslog server. Dále je možné na syslog server přeposílat také exportované protokoly z klientských produktů ESET.

Uchovávání dat

V této části si můžete nastavit dobu pro úklid jednotlivých typů protokolů uložených v cloudové konzoli. Pro jednotlivé kategorie můžete nastavit interval ve dnech/týdnech/měsících nebo letech. Interval údržby můžete definovat samostatně pro následující typy protokolů:

Typ protokolu

Příklad typu protokolu

Protokoly detekce

icon_antivirus Antivirus

icon_blocked Blokované soubory

icon_firewall Firewall

icon_hips HIPS

icon_web_protection Webová ochrana (filtrované webové stránky)

Protokoly správy

Úlohy

Podmínky spuštění

Exportovaná konfigurace

Registrace

Audit log

Audit log a Audit log vygenerovaný do přehledu.

Protokoly monitorování

Správa zařízení

Filtrování obsahu webu

Přihlášení uživatelé

Diagnostické protokoly se každý den odstraňují. Jako uživatel si nemůžete změnit interval jejich odstranění.

Limity úložiště:

Typ protokolu

Minimum

Standardní

Maximum

Protokoly detekce

1 den

90 dní

365 dní

Protokoly správy

1 den

30 dní

30 dní

Audit log

1 den

180 dní

730 dní

Protokoly monitorování

1 den

30 dní

30 dní

Podrobnější informace, co se stane s daty po vypršení platnosti poslední vhodné licence, naleznete v samostatné kapitole.

Ochrana relací Web Console

Blokovat žádosti z odlišných IP adres

Povolit: tuto možnost použijte pro omezení rozsahu IP adresy, ze kterých mohou uživatele přistupovat k vaší Web Console.

Vypnout:

oTrvale zakázat – vybráním této možnosti nebude filtrován přístup k vaší Web Console podle IP adres.

oVypnout na – vyberte časové období, po které nebude platit restrikce na přístup pouze z povolených IP adres.

Statické skupiny

Automaticky párovat nalezené počítače – pokud je tato možnost zapnutá, nalezené počítače se budou automaticky párovat se zařízeními umístěnými ve statických skupinách na základě názvu stanice, který reportuje ESET Management Agent.

Pokud se párování nezdaří, počítač bude umístěn do výchozí skupiny Ztráty a nálezy.

Pokud nelze názvu stanice důvěřovat, doporučujeme automatické párování počítačů vypnout.

Správa mobilních zařízení (MDM)

Registrace Microsoft Entra ID

Viz Registrace Microsoft Entra ID (Android nebo iOS).

Synchronizace s Apple Business Manager (ABM)

Viz Synchronizace s Apple Business Manager (ABM) (iOS).

Synchronizace s Microsoft Intune

Viz Synchronizace s Microsoft Intune (Android).

VMware Workspace ONE Synchronizace

Viz Synchronizace s VMware Workspace ONE (Android).

Migrace mobilních zařízení z ESET PROTECT (on-premise)

Další informace si přečtěte v kapitole MDM Migration Tool.