Nastavení

V této sekci si můžete jako administrátor upravit parametry pro zasílání informací na svůj Syslog server a definovat dobu, po níž bude cloudová konzole uchovávat protokoly.


important

Sekce Nastavení je dostupný pouze uživatelům s oprávněním superuživatel (ESET Business Account) / root (ESET MSP Administrator).

Syslog

ESET PROTECT Cloud může oznámení a informace o událostech zasílat na váš Syslog server. Dále je možné na syslog server přeposílat také exportované protokoly z klientských produktů.

Uchovávání dat

V této části si můžete nastavit dobu pro úklid jednotlivých typů protokolů uložených v cloudové konzoli. Pro jednotlivé kategorie můžete nastavit interval ve dnech/týdnech/měsících nebo letech. Interval údržby můžete definovat samostatně pro následující typy protokolů:

Typ protokolu

Příklad typu protokolu

Protokoly detekce

Detekce s vysokou závažností.

arrow_down_business Kliknutím si zobrazíte seznam protokolů.

Protokoly správy

Data o kvalitě služby.

arrow_down_businessKliknutím si zobrazíte seznam protokolů.

Audit log

Audit log.

arrow_down_businessKliknutím si zobrazíte seznam protokolů.

Protokoly monitorování

Protokoly filtrování obsahu webu, správy zařízení, modulu HIPS s nízkou závažností.

arrow_down_businessKliknutím si zobrazíte seznam protokolů.

Diagnostické protokoly se každý den odstraňují. Jako uživatel si nemůžete změnit interval jejich odstranění.arrow_down_business Kliknutím si zobrazíte seznam protokolů.

Limity úložiště

Typ protokolu

Minimum

Standardní

Maximum

Protokoly detekce

1 den

90 dní

365 dní

Protokoly správy

1 den

30 dní

30 dní

Audit log

1 den

180 dní

730 dní

Protokoly monitorování

1 den

30 dní

30 dní

Podrobnější informace, co se stane s daty po vypršení platnosti poslední vhodné licence, naleznete v samostatné kapitole.

Synchronizace s Apple Business Manager (ABM)

Pomocí tohoto menu nastavíte synchronizaci s ABM servery, která je vyžadována pro registraci iOS ABM zařízení.

Jak nastavit iOS ABM synchronizaci

Ochrana relací Web Console

Blokovat žádosti z odlišných IP adres

Povolit: tuto možnost použijte pro omezení rozsahu IP adresy, ze kterých mohou uživatele přistupovat k vaší Web Console.

Vypnout:

oTrvale zakázat – vybráním této možnosti nebude filtrován přístup k vaší Web Console podle IP adres.

oVypnout na – vyberte časové období, po které nebude platit restrikce na přístup pouze z povolených IP adres.

Statické skupiny

Automaticky párovat nalezené počítače – pokud je tato možnost zapnutá, nalezené počítače se budou automaticky párovat se zařízeními umístěnými ve statických skupinách na základě názvu stanice, který reportuje ESET Management Agent.

Pokud se párování nezdaří, počítač bude umístěn do výchozí skupiny Ztráty a nálezy.

Pokud nelze názvu stanice důvěřovat, doporučujeme automatické párování počítačů vypnout.