Nastavení

Do nastavení webového rozšíření Password Manager přejdete po kliknutí na ikonu Password Manager v panelu rozšíření > klikněte na ikonu menu menu v levé horní části okna programu > Nastavení.

Obecné

Prostudujte si kapitolu o Obecném nastavení.

Můj účet

Jak provádět synchronizaci, měnit hlavní heslo nebo změnit e-mailovou adresu, zjistíte po přečtení kapitoly Můj účet.

Zabezpečení

Zámek při nečinnosti – funkce umožňuje nastavit dobu, po kterou může být Password Manager neaktivní a než se sám zamkne. Pro odemknutí Password Manager je třeba znovu zadat hlavní heslo. Password Manager s vypnutou funkcí automatického zámku nedoporučujeme z bezpečnostních důvodů používat. Více informací si prostudujte v kapitole Jak odemknout Password Manager.

Jazyk

Zde si vyberete jazyk pro svůj Password Manager.

Data

Exportovat data – po kliknutí na toto tlačítko můžete vytvořit šifrovanou databázi správce hesel do souboru ve formátu .json a zároveň ji použít jako zálohu. Data můžete také exportovat do nešifrovaného souboru ve formátu .csv. Upozorňujeme ovšem, že nešifrovaný export hesel a jiných osobních údajů není bezpečný (je potenciálně zneužitelný). Důrazně jej proto nedoporučujeme! Jak exportovat data, si přečtěte v ESET databázi znalostí (článek nemusí být dostupný ve všech jazycích).

Importovat data – Pomocí tohoto tlačítka importujte hesla a osobní údaje z prohlížečů a dalších správců hesel. Pokud chcete importovat data exportovaná z předešlé verze Password Manager, klikněte na ikonu Menu menu > Nastavení > v části Data klikněte na tlačítko Importovat data a opět na Importovat data. Zadejte hlavní heslo a následně z rozbalovacího menu vyberte možnost importu z Password Manager v2. Pro více informací přejděte do ESET Databáze znalostí (článek nemusí být dostupný ve všech jazycích). Zároveň vám doporučujeme také prostudovat kapitolu Podporované formáty importovaných souborů.

Spravovat blokované webové stránky – upravte si chování pro konkrétní navštívené webové stránky. Přečtěte si více v kapitole Blokované webové stránky.

Spravovat jedinečné webové stránky – uložte si hesla k jednotlivým subdoménám. Přečtěte si více v kapitole Více přihlašovacích údajů k jedné webové stránce.