Nastavení

Do nastavení webového rozšíření Password Manager přejdete po kliknutí na ikonu Menu menu v levé horní části okna programu > Nastavení. Zde můžete ESET Password Manager konfigurovat.

Obecné

Prostudujte si kapitolu o Obecném nastavení.

Účet

Prostudujte si kapitolu Můj účet pro zjištění, jak provádět synchronizaci, měnit hlavní heslo nebo změnit e-mailovou adresu.

Zabezpečení

Zámek při nečinnosti – funkce umožňuje nastavit dobu, po kterou může být Password Manager neaktivní a než se sám zamkne. Pro odemknutí Password Manager budete je třeba znovu zadat hlavní heslo. Nedoporučujeme používat Password Manager s vypnutou funkcí automatického zámku. Přečtěte si více v kapitole Jak odemknout Password Manager.

Jazyk

Zde si vyberete jazyk pro svůj Password Manager.

Data

Exportovat data – po kliknutí na toto tlačítko můžete vytvořit šifrovanou databázi správce hesel do souboru ve formátu .json a zároveň ji použít jako zálohu. Data můžete také exportovat do nešifrovaného souboru ve formátu .csv. Upozorňujeme ovšem, že nešifrovaný export hesel a jiných osobních údajů není bezpečný (je potenciálně zneužitelný). Důrazně jej proto nedoporučujeme! Jak exportovat data, si přečtěte v ESET databázi znalostí.

Importovat data – kliknutím můžete importovat hesla a osobní údaje z prohlížečů, případně jiných správců hesel. Pokud chcete importovat data vyexportovaná z předešlé verze Password Manager, vyberte při importu možnost Password Manager v2. Jak importovat data, si přečtěte v ESET databázi znalostí.

Spravovat blokované webové stránky – upravte si chování pro konkrétní navštívené webové stránky. Přečtěte si více v kapitole Blokované webové stránky.

Nastavte si jedinečné webové stránky – uložte si hesla k samostatným subdoménám. Přečtěte si více v kapitole Jak používat Password Manager s vícero uživateli?