ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Nastavení

Do nastavení webového rozšíření Password Manager přejdete po kliknutí na ikonu Password Manager v panelu rozšíření > klikněte na ikonu menu menu v levé horní části okna programu > Nastavení.

Obecné

Prostudujte si kapitolu o Obecném nastavení.

Můj účet

Jak provádět synchronizaci, měnit hlavní heslo nebo změnit e-mailovou adresu, zjistíte po přečtení kapitoly Můj účet.

Nastavení zařízení

V této části (dostupné pouze v aplikaci ESET Password Manager) můžete:

Zapnout/vypnout biometrické ověřování

Zapnout/vypnout automatické vyplňování – abyste mohli používat automatické vyplňování, přejděte do Nastavení svého telefonu/tabletu > v části Automatické vyplňování vyberte ESET Password Manager

Změnit PIN kód – pro změnu PINu zadejte své hlavní heslo a poté kód změňte

Povolit v aplikaci vytváření snímků obrazovky

Zabezpečení

Zámek při nečinnosti – pomocí této funkce si nastavte dobu, za jak dlouho vás Password Manager automaticky odhlásí, případně se uzamkne, pokud jej nepoužíváte. Pro přihlášení nebo odemknutí zadejte dle předešlé volby hlavní heslo nebo PIN. Pro zabezpečení vašich dat vám rozhodně doporučujeme, abyste si Zámek při nečinnosti nastavili. Přečtěte si více v kapitole Jak odemknout Password Manager.

Jazyk

Zde si vyberete jazyk pro svůj Password Manager.

Data

Exportovat data – pomocí této možnosti vytvoříte exportní soubor databáze svých hesel a údajů v šifrovaném formátu .json. Tento formát je vhodný pro vytváření záloh, které doporučujeme provádět. Data můžete také exportovat do nešifrovaného souboru ve formátu .csv. Upozorňujeme ovšem, že nešifrovaný export hesel a jiných osobních údajů není bezpečný (je potenciálně zneužitelný). Další informace naleznete v článku ESET Databáze znalostí (článek nemusí být dostupný ve všech jazycích).

Importovat data – pomocí této možnosti importujte hesla a osobní údaje z prohlížečů, správců hesel nebo zálohy. Pokud chcete importovat data exportovaná z předešlé verze Password Manager, klikněte na ikonu Menu > Nastavení > v části Data klikněte na tlačítko Importovat data, opět na tlačítko Importovat data a následně z rozbalovacího menu vyberte možnost importu z Password Manager v2. Další informace naleznete v článku ESET Databáze znalostí (článek nemusí být dostupný ve všech jazycích). Zároveň vám doporučujeme také prostudovat kapitolu Podporované formáty importovaných souborů.

Spravovat blokované webové stránky – upravte si chování pro konkrétní navštívené webové stránky. Přečtěte si více v kapitole Blokované webové stránky.

Spravovat jedinečné webové stránky – uložte si hesla k jednotlivým subdoménám. Přečtěte si více v kapitole Více přihlašovacích údajů k jedné webové stránce.