Nastavení

Do nastavení webového rozšíření Password Manager přejdete po kliknutí na ikonu Menu menu v levé horní části okna programu > Nastavení. Zde můžete ESET Password Manager konfigurovat.

Obecné

Prostudujte si kapitolu o Obecném nastavení.

Můj účet

Jak provádět synchronizaci, měnit hlavní heslo nebo změnit e-mailovou adresu, zjistíte po přečtení kapitoly Můj účet.

Zabezpečení

Zámek při nečinnosti – funkce umožňuje nastavit dobu, po kterou může být Password Manager neaktivní a než se sám zamkne. Pro odemknutí Password Manager je třeba znovu zadat hlavní heslo. Password Manager s vypnutou funkcí automatického zámku nedoporučujeme z bezpečnostních důvodů používat. Více informací si prostudujte v kapitole Jak odemknout Password Manager.

Odstranit obsah schránky po

Tato funkce umožňuje nastavit, jak dlouho se do schránky ukládají citlivá data jako hesla, čísla platebních karet, PIN kódy a CVC kódy platebních karet. Výchozí možnost je Nikdy. Všechna citlivá data jsou uchovávána v historii schránky, dokud nejsou nahrazena daty novými. Pokud nastavíte interval, citlivá data se vymažou z historie schránky, jakmile interval vyprší.


important

Důležité

Při použití intervalů jsou ze schránky ESET Password Manager vymazána pouze ta hesla, čísla platebních karet, PIN a CVC kódy platebních karet, které uživatel zkopíroval pomocí tlačítka Kopírovat copybutton, nikoli data, která zkopíroval pomocí klávesové zkratky CTRL+C.

Jazyk

Zde si vyberete jazyk pro svůj Password Manager.

Data

Exportovat data (tato možnost je dostupná pouze ve webovém prohlížeči) – po kliknutí na toto tlačítko můžete vytvořit šifrovanou databázi správce hesel do souboru ve formátu .json a zároveň ji použít jako zálohu. Data můžete také exportovat do nešifrovaného souboru ve formátu .csv. Upozorňujeme ovšem, že nešifrovaný export hesel a jiných osobních údajů není bezpečný (je potenciálně zneužitelný). Jak exportovat data, si přečtěte v ESET databázi znalostí (článek nemusí být dostupný ve všech jazycích).

Importovat data (tato možnost je dostupná pouze ve webovém prohlížeči) – Pomocí tohoto tlačítka importujte hesla a osobní údaje z prohlížečů a dalších správců hesel. Pokud chcete importovat data exportovaná z předešlé verze Password Manager, klikněte na ikonu Menu > Nastavení > v části Data klikněte na tlačítko Importovat data a opět na Importovat data. Zadejte hlavní heslo a následně z rozbalovacího menu vyberte možnost importu z Password Manager v2. Pro více informací přejděte do ESET Databáze znalostí (článek nemusí být dostupný ve všech jazycích). Zároveň vám doporučujeme také prostudovat kapitolu Podporované formáty importovaných souborů.

Spravovat blokované webové stránky – upravte si chování pro konkrétní navštívené webové stránky. Přečtěte si více v kapitole Blokované webové stránky.

Spravovat jedinečné webové stránky – uložte si hesla k jednotlivým subdoménám. Přečtěte si více v kapitole Více přihlašovacích údajů k jedné webové stránce.