Dvoufaktorové ověření

Zvyšte zabezpečení svých dat nastavením dvoufaktorového ověřování (2FA). Pokud budete mít tuto možnost nastavenou, při každém odemykání databáze budete po zadání hlavního hesla vyzýváni také k zadání jedinečného bezpečnostního kódu, který vygenerujeme na vašem mobilním zařízení.

Následující články z ESET Databáze znalostí mohou být dostupné pouze v angličtině:

Zapnutí dvoufaktorového ověření v ESET Password Manager

Předpoklady

V počítači je třeba mít nainstalovanou poslední verzi ESET Password Manager (Windows nebo Mac)

Pokud jej nemáte, na mobilní zařízení si nainstalujte jeden z následujících autentifikátorů:

Google Authenticator,

Authy,

Duo Mobile,

SoundLogin.

Aktivace dvoufaktorového ověření

Příklad aktivace dvoufaktorového ověření pomocí Google Authenticator

1.Otevřete si Password Manager, klikněte na ikonu Menu menu > Nastavení > v části Účet klikněte na Můj účet > přejděte na část Zabezpečení.

2.Klikněte na tlačítko Dvoufaktorové ověření.

3.Zadejte hlavní heslo a klikněte na tlačítko Pokračovat.

4.Klikněte na tlačítko Další.

5.Otevřete na svém mobilním zařízení aplikaci Google Authenticator a naskenujte QR kód na obrazovce. Tím se vytvoří nový záznam Google účtu spárovaný s vaším úložištěm Password Manager. Ten bude každých 30 sekund generovat nové šestimístné kódy.

6.Klikněte na tlačítko Další.

7.Chcete-li na zařízení potvrdit spárování mezi aplikací Google Authenticator a úložištěm hesel, po zobrazení výzvy z Password Manager zadejte bez mezer aktuální šestimístný kód z e-mailu nebo Google Authenticator a ťukněte na Další..


note

Poznámky

Upozorňujeme, že šestimístný kód v Google Authenticator je zobrazen s mezerou (např. „259 269“). Ujistěte se, že jej do ESET Password Manager zadáváte bez mezery („259269“).

8.Jakmile se objeví obrazovka s potvrzením, že je dvoufaktorové ověření (2FA) zapnuté, ťukněte na Dokončit.

Vypnutí dvoufaktorového ověření

1.Otevřete si Password Manager, klikněte na ikonu Menu menu > Nastavení > v části Účet klikněte na Můj účet > přejděte na část Zabezpečení.

2.V části Dvoufaktorové ověření klikněte na Vypnout.

3.Zadejte hlavní heslo a klikněte na tlačítko Pokračovat.

4.Zadejte šestimístný ověřovací kód.

5.Klikněte na tlačítko Dokončit.

Opětovné zapnutí dvoufaktorového ověření proveďte v části Nastavení > Dvoufaktorové ověření.


important

Důležité

Pokud již z jakéhokoli důvodu nemáte přístup k aplikaci pro 2FA ověřování, pro jeho vypnutí odešlete požadavek Technické podpoře ESET.