ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Dvoufázové ověření

Zvyšte zabezpečení svých uložených hesel a osobních údajů nastavením dvoufázového ověření (2FA).

Nastavení dvoufázového ověření pro uložené účty

Password Manager umožňuje uložit jedinečný klíč dvoufázového ověření pro konkrétní webovou stránku nebo službu a na výzvu automaticky zadat vygenerované jednorázové heslo / kód (TOTP). Nový trezor klíčů pro dvoufázové ověření 2fa_icon naleznete vedle pole pro vyhledávání v seznamu účtů.

1.Spusťte si ESET Password Manager.

2.Klikněte na ikonu menu menu > Účty.

3.Přidejte účet nebo upravte účet stávající.

4.Klikněte na možnost Dvoufázové ověření (dříve Dvoufaktorové ověření) a zobrazí se pole pro vložení tajného klíče pro 2FA.

2fa_account

Jakmile do pole zadáte platný klíč a uložíte účet, začnou se vám jednorázová hesla ú kódy (TOTP) v 2FA trezoru zobrazovat. Nové TOTP se generuje automaticky každých 30 sekund. Odpočet si zobrazíte, pokud přejdete do úprav účtu v části Dvoufázové ověření (Dvoufaktorové ověřování) a v trezoru 2FA vedle pole pro vyhledávání. Jakmile odpočet skončí, vygeneruje se nové jednorázové heslo / kód (TOTP).

Jednorázové heslo / kód TOTP pro konkrétní webovou stránku lze zadat automaticky pomocí funkce automatického vyplňování nebo zkopírovat a vložit.

Nastavení dvoufázového ověření pomocí QR kódu se liší podle platformy:

Webový prohlížeč Google Chrome a Edge

Tlačítko pro naskenování QR kódu se zobrazí v části Dvoufázové ověření (dříve Dvoufaktorové ověřování) vedle pole Klíč. Po kliknutí na tlačítko se na aktuálně otevřené webové stránce vyhledá jakýkoli QR kód, přečte se, a pokud kód QR obsahuje klíč pro nastavení 2FA, klíč se automaticky zadá do vstupního pole.

Android a iOS

Po kliknutí na tlačítko pro naskenování QR kódu se otevře fotoaparát v zařízení. Pokud namíříte kameru na QR kód, který bude obsahovat klíč pro nastavení 2FA, klíč se automaticky zadá do vstupního pole.

Firefox a Safari

Tlačítko pro naskenování QR kódu není na těchto platformách k dispozici. U těchto prohlížečů je nutné zadat klíč ručně.


important

Po vypršení platnosti předplatného již nebudete mít přístup ke klíčům pro dvoufázové ověření a všechny vaše účty budou zablokovány. Před vypršením platnosti vám doporučujeme vypnout dvoufázové ověření (2FA) nebo si prodloužit platnost / zakoupit předplatné.

Nastavení dvoufázového ověření 2FA (dříve dvoufaktorového ověření) pro ESET Password Manager aplikaci / rozšíření prohlížeče

Pokud budete mít tuto možnost nastavenou, pro přístup do webového rozšíření nebo aplikace ESET Password Manager budete zadávat nejen hlavní heslo, ale i jedinečný bezpečnostní kód, který opíšete z aplikace pro dvoufázové ověření nainstalované na vašem mobilním zařízení.


note

Následující články z ESET Databáze znalostí mohou být dostupné pouze v angličtině:

Zapnutí dvoufázového ověření v ESET Password Manager

Co si mám připravit?

Nejnovější dostupnou verzi Password Manager nainstalovanou ve webovém prohlížeči

Pokud ji nemáte, na mobilní zařízení si nainstalujte jeden z následujících autentifikátorů:

Google Authenticator,

Microsoft Authenticator,

Authy,

Duo Mobile,

Spuštění dvoufázového ověření

Příklad spuštění dvoufázového ověření pomocí Google Authenticator

1.Otevřete si Password Manager > klikněte na ikonu menu > Nastavení.

2.V části Účet klikněte Můj účet > Dvoufázové ověření (dříve Dvoufaktorové ověření).

3.Zadejte hlavní heslo a klikněte na tlačítko Pokračovat.

4.Pokud již máte v zařízení nainstalovanou aplikaci dvoufázové ověření, klikněte na tlačítko Další.

5.Na mobilním zařízení spusťte Google Authenticator a s jeho pomocí naskenujte QR kód zobrazený na obrazovce počítače. Tím se vytvoří nový záznam o účtu spárovaný s vaším úložištěm Password Manager. Aplikace pro dvoufázové ověření bude každých 30 sekund generovat nové šestimístné kódy.


note

Spuštění dvoufázového ověření v mobilní aplikaci

Jakmile se zobrazí QR kód na obrazovce, ťukněte na Nemůžete naskenovat QR kód? a zobrazí se váš tajný klíč. Zkopírujte jej ťuknutím na ikonu ICON_COPY. Otevřete si Google Authenticator a při zadávání podrobností o účtu vložte klíč do pole Váš klíč. Jakmile začne aplikace generovat šestimístné kódy pro nově založený účet, vraťte se zpět do aplikace ESET Password Manager.

6.Pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

7.Pro potvrzení spárování aplikace Google Authenticator ve vašem zařízení s Password Manager zadejte bez mezer aktuální šestimístný kód zGoogle Authenticator po výzvě, která se zobrazí v Password Manager, a klikněte na Další.


important

Upozorňujeme, že šestimístný kód v Google Authenticator je zobrazen s mezerou (např. „259 269“). Ujistěte se, že jej do ESET Password Manager zadáváte bez mezery („259269“).

8.Jakmile se objeví obrazovka s potvrzením, že je dvoufázové ověření (2FA) zapnuté, ťukněte na Dokončit.

Vypnutí dvoufázového ověřování

1.Otevřete si Password Manager > klikněte na ikonu menu > Nastavení.

2.V části Účet klikněte na Můj účet > Vypnout dvoufázového ověření.

3.Zadejte hlavní heslo a klikněte na tlačítko Pokračovat.

4.Zadejte šestimístný ověřovací kód.

5.Klikněte na tlačítko Dokončit.

6.Odeberte vytvořený účet z aplikace pro dvoufázové ověření.

Opětovné zapnutí dvoufázového ověření proveďte v části Nastavení > Dvoufázové ověření (dříve Dvoufaktorové ověření). V aplikaci pro dvoufázové ověření bude třeba vytvořit nový účet.


important

Pokud nemáte přístup k 2FA autentifikátoru, zašlete na technickou podporu společnosti ESET žádost o vypnutí 2FA.