ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Dvoufaktorové ověření

Zvyšte zabezpečení svých uložených hesel a osobních údajů nastavením dvoufaktorového ověřování (2FA). Pokud budete mít tuto možnost nastavenou, pro přístup do webového rozšíření nebo aplikace ESET Password Manager budete zadávat nejen hlavní heslo, ale i jedinečný bezpečnostní kód, který opíšete z aplikace pro dvoufaktorové ověření nainstalované na vašem mobilním zařízení.

Následující články z ESET Databáze znalostí mohou být dostupné pouze v angličtině:

Zapnutí dvoufaktorového ověření v ESET Password Manager

Předpoklady

Nejnovější dostupný Password Manager nainstalovaný ve vašem webovém prohlížeči v počítačích s Windows nebo Mac.

Pokud jej nemáte, na mobilní zařízení si nainstalujte jeden z následujících autentifikátorů:

Google Authenticator,

Microsoft Authenticator

Authy,

Duo Mobile,

Aktivace dvoufaktorového ověření

Příklad aktivace dvoufaktorového ověření pomocí Google Authenticator

1.Otevřete si Password Manager > klikněte na ikonu menu > Nastavení.

2.V části Účet klikněte Můj účet > Dvoufaktorové ověření.

3.Zadejte hlavní heslo a klikněte na tlačítko Pokračovat.

4.Pokud máte na mobilním zařízení aplikaci pro dvoufaktorové ověření nainstalovanou, pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

5.Na mobilním zařízení spusťte Google Authenticator a s jeho pomocí naskenujte QR kód zobrazený na obrazovce počítače. Tím se vytvoří nový záznam o účtu spárovaný s vaším úložištěm Password Manager. Aplikace pro dvoufaktorové ověření bude každých 30 sekund generovat nové šestimístné kódy.


note

Aktivace dvoufaktorového ověření v mobilní aplikaci

Jakmile se zobrazí QR kód na obrazovce, ťukněte na Nemůžete naskenovat QR kód? a zobrazí se váš tajný klíč. Zkopírujte jej ťuknutím na ikonu ICON_COPY. Otevřete si Google Authenticator a při zadávání podrobností o účtu vložte klíč do pole Váš klíč. Jakmile začne aplikace generovat šestimístné kódy pro nově založený účet, vraťte se zpět do aplikace ESET Password Manager.

6.Pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

7.Jakmile vás Password Manager vyzve ke spárování s Google Authenticator, zadejte do aplikace Password Manager aktuální šestimístný kód bez mezer, který se v Google Authenticator zobrazí. Ťukněte na Další.


note

Poznámka

Upozorňujeme, že šestimístný kód v Google Authenticator je zobrazen s mezerou (např. „259 269“). Ujistěte se, že jej do ESET Password Manager zadáváte bez mezery („259269“).

8.Jakmile se objeví obrazovka s potvrzením, že je dvoufaktorové ověření (2FA) zapnuté, ťukněte na Dokončit.

Vypnutí dvoufaktorové ověřování

1.Otevřete si Password Manager > klikněte na ikonu menu > Nastavení.

2.V části Účet klikněte na Můj účet > Vypnout dvoufaktorové ověření.

3.Zadejte hlavní heslo a klikněte na tlačítko Pokračovat.

4.Zadejte šestimístný ověřovací kód.

5.Klikněte na tlačítko Dokončit.

6.Odeberte vytvořený účet z aplikace pro dvoufaktorové ověření.

Opětovné zapnutí dvoufaktorového ověření proveďte v části Nastavení > Dvoufaktorové ověření. V aplikaci pro dvoufaktorové ověřování bude třeba vytvořit nový účet.


important

Důležité

Pokud již z jakéhokoli důvodu nemáte přístup k aplikaci pro 2FA ověřování, pro jeho vypnutí odešlete požadavek Technické podpoře ESET.