ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Hlavní heslo

Vaše hlavní heslo je klíčem k vaší šifrované databázi. Pouze vy znáte své hlavní heslo, nikdo jiný. ESET jej nikdy neuloží na své servery a nepošle jej skrz internet.

Pokud zapomenete nebo ztratíte své hlavní heslo, nemůže vám být posláno. Ujistěte se, že uvádíte silné heslo, které si dobře zapamatujete! Nezapomeňte uložit Klíč pro obnovení a případnou zálohu uložených dat na bezpečném místě, třeba v trezoru.

Obecně, čím delší vaše hlavní heslo je, tím lépe. Doporučujeme, aby hlavní heslo obsahovalo ne méně než osm znaků a skládalo se z velkých i malých písmen, čísel a speciálních znaků (jako je #, &, @ aj.)

Chci změnit hlavní heslo

Pokud si přejete změnit své hlavní heslo, otevřete si Password Manager, klikněte na ikonu Menu > Nastavení > v části Účet klikněte na Můj účet a klikněte na Změnit hlavní heslo.

Obnovování zapomenutého hlavního hesla

Klíč pro obnovení vám umožní obnovit přístup k datům, pokud zapomenete hlavní heslo. Pokud změníte své hlavní heslo, Password Manager vygeneruje nový klíč pro obnovení. Nový klíč si opět uložte na bezpečném místě. Starý klíč již nebude platný.