Hlavní heslo

Vaše hlavní heslo je klíčem k vaší šifrované databázi. Pouze vy znáte své hlavní heslo. ESET jej nikdy neuloží na své servery a nepošle jej skrz internet.

Pokud zapomenete nebo ztratíte své hlavní heslo, nemůže vám být posláno. Ujistěte se, že uvádíte silné heslo, které si dobře zapamatujete!

Obecně, čím delší vaše hlavní heslo je, tím lépe. Doporučujeme, aby hlavní heslo obsahovalo ne méně než osm znaků a skládalo se z velkých i malých písmen, čísel a speciálních znaků (jako je #, &, @ aj.)

Chci změnit hlavní heslo

Pokud znáte své hlavní heslo a chcete jej změnit, otevřete si Password Manager, klikněte na ikonu Menu menu > Nastavení > v části Účet klikněte na Můj účet a klikněte na Změnit hlavní heslo.

Obnovování zapomenutého hlavního hesla

Klíč pro obnovení vám umožní obnovit data, pokud zapomenete hlavní heslo. Pokud změníte své hlavní heslo, Password Manager vygeneruje nový klíč pro obnovení. Nový klíč si opět uložte na bezpečném místě.