ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Podporované formáty importovaných souborů

Pokud chcete do ESET Password Manager importovat uložená hesla a data z vestavěných úložišť webových prohlížečů nebo jiných správců hesel, je nutné použít specifické typy souborů. V tabulce níže uvádíme seznam podporovaných typů souborů.

Aplikace

Typ souboru

SaferPass

.csv, .json

PassWorks

.csv, .json

Gestor de contrasenas – SIT

.csv, .json

Gestor de contrasenas – Telnor

.csv, .json

Gestor de contrasenas – Claro

.csv, .json

ByePass

.csv, .json

Panda Dome Passwords

.csv, .json

Passwatch

.csv, .json

ESET Password Manager v3

.csv, .json

Enpass

.json

Roboform

.csv

Safe in Cloud

.csv, .xml

LastPass

.csv, .txt

1Password

.1pif, .csv, .txt

Dashlane

.csv

StickyPassword

.xml

Firefox

.csv

Chrome

.csv

Edge

.csv

Bitwarden

.csv

KeePass 2.x

.xml

F-Secure

.fsk

Vytvoření vlastního CSV souboru pro import hesel do ESET Password Manager

Soubor formátu CSV musí mít specifickou a přesnou strukturu. V případě, že struktura nebude dodržena, ESET Password Manager nedokáže importovaný soubor správně přečíst. CSV soubor s účty, identitami, poznámkami a platebními kartami musí obsahovat přesně 30 sloupců. Do těchto sloupců je třeba uvést příslušná data. Ačkoli nezáleží na tom, v jakém pořadí sloupce vložíte, doporučujeme níže uvedenou posloupnost dodržet:

Hlavička tabulky ve formátu CSV

Hlavičky sloupců níže jsou uvedené ve specifickém pořadí. Rozdělené jsou ale do kategorií dle typu dat, které do nich patří. Uvedenou strukturu můžete využít jako zdroj souboru pro import do ESET Password Manager, a to v části Import.

První dva sloupce se vztahují ke všem typům vložených údajů:

modelType – Account (účet), Identity (identita), Note (poznámka) nebo CreditCard (platební karta).

modelVersion – u kategorie Account (účet) zadejte 3, u kategorií Identity (identita), Note (poznámka) nebo CreditCard (platební karta) zadejte číslo 1.

 


example

Příklad hlavičky CSV souboru

"modelType","modelVersion","name","cardName","number","securityCode","pinCode","type","expirationDateMonth","expirationDateYear","notes","title","text","color","url","username","password","favorite","firstName","lastName","country","zip","city","street","street2","company","county","region","email","phoneNumber"

Účty


note

Pro vytvoření CSV souboru s jednoduchou strukturou vhodnou k importu přihlašovacích údajů k účtům je třeba vytvořit tři sloupce s hlavičkou url (s URL adresou webové stránky), username (uživatelským jménem, potažmo e-mailovou adresou) a password (heslem pro daný účet). Pakliže využíváte tuto strukturu, na obrazovce importu zvolte jako zdrojový soubor Chrome. V takovém případě přejděte v ESET Password Manager do menu menu > Nastavení > Importovat data > z rozbalovací nabídky vyberte Chrome.

 

Název sloupce

Popis

title

Název účtu.

url*

Webová doména nebo přihlašovací stránka (max. 5000 znaků včetně mezer).

username*

Uživatelské jméno, případně e-mailová adresa pro přihlášení k účtu (max. 1 024 znaků včetně mezer).

password

Heslo pro přihlášení k účtu (max. 1 024 znaků včetně mezer).

favorite

Nastavuje, zda bude účet zobrazen v nabídce mezi prvními. Může obsahovat hodnotu FALSE (méně často používané) nebo TRUE (více používané) – hodnoty „false“ a „true“ zadávejte malým písmem.

notes

Do tohoto sloupce uvádějte nejen poznámky k účtu, ale i poznámky k identitě nebo platební kartě. Sloupec je pro dané kategorie společný. Max. počet znaků je 10 000 včetně mezer.

* Vyplnění údaje v tomto sloupci je povinné.

Identity


note

Poznámka

Do následujících polí je povoleno zadat max. 1 024 znaků včetně mezer, s výjimkou pole pro Poznámky (text), kde je povoleno 10 000 znaků včetně mezer.

Název sloupce

Popis

title

Název identity.

firstName

Křestní jméno vlastníka identity.

lastName

Příjmení vlastníka identity.

country

Země (stát), kde vlastník identity žije/pracuje.

zip

PSČ místa, kde vlastník identity žije/pracuje.

city

Město (stát), kde vlastník identity žije/pracuje.

street*

Ulice, kde vlastník identity žije/pracuje, včetně čísla popisného/orientačního.

street2

Další údaje o ulici.

company

Společnost, kde vlastník identity pracuje.

county

Okres, kde vlastník identity žije/pracuje.

region

Kraj, kde vlastník identity žije/pracuje.

email

E-mailová adresa vlastníka identity.

phoneNumber

Telefonní číslo vlastníka identity.

notes

Do tohoto sloupce uvádějte nejen poznámky k účtu, ale i poznámky k identitě nebo platební kartě. Sloupec je pro dané kategorie společný. Max. počet znaků je 10 000 včetně mezer.

* Vyplnění údaje v tomto sloupci je povinné.

Poznámky

Název sloupce

Popis

title

Název poznámky.

text*

Text poznámky (max. 10 000 znaků).

color

Označí poznámku dle barevné předvolby. Tuto část můžete ponechat prázdnou, ale sloupec je nutné do struktury CSV souboru zanést. Do sloupce můžete vyplnit hodnotu 0-7 dle konkrétní barvy, kterou barva představuje.

* Vyplnění údaje v tomto sloupci je povinné.

Platební karty

Název sloupce

Popis

cardName

Název karty.

name*

Jméno držitele karty (max. 1 024 znaků).

number*

Číslo platební karty. Povoleno je minimálně 12 a maximálně 20 znaků. Upozorňujeme, že pole musí být formátováno jako číslo bez desetinných míst.

securityCode

CCV/CVV bezpečnostní kód na platební kartě (max. 3 číslice, u AMEX jsou povoleny 4 číslice).

pinCode

PIN kód k platební kartě (max. 4 číslice).

expirationDateMonth

Měsíc vypršení platnosti platební karty. Povolena jsou čísla 01 až 12 (formát MM).

expirationDateYear

Rok vypršení platnosti platební karty (ve formátu RRRR).

type

Typ karty: generic card, Visa, Master Card, American-Express, Diners Club, Discover, JCB, UnionPay, Maestro.

notes

Do tohoto sloupce uvádějte nejen poznámky k účtu, ale i poznámky k identitě nebo platební kartě. Sloupec je pro dané kategorie společný. Max. počet znaků je 10 000 včetně mezer.

* Vyplnění údaje v tomto sloupci je povinné.


example

Příklad CSV struktury

CSV soubor s níže uvedenou strukturou importuje dva účty, dvě identity, dvě platební karty a dvě poznámky. Jako oddělovač polí použijte čárku (,):

"modelType","modelVersion","name","cardName","number","securityCode","pinCode","type","expirationDateMonth","expirationDateYear","notes","title","text","color","url","username","password","favorite","firstName","lastName","country","zip","city","street","street2","company","county","region","email","phoneNumber"

"Account","3",,,,,,,,,"volitelna poznamka s dvojitymi uvozovkami "" uvnitr","prvni volitelny nazev uctu",,,"https://pozadovanadomena.cz","pozadovany prihlasovaci udaj uzivatele","volitelne heslo","false",,,,,,,,,,,,

"Account","3",,,,,,,,,"volitelna poznamka s dvojitymi uvozovkami "" uvnitr 2","druhy volitelny nazev uctu",,,"https://pozadovanadomena.cz","pozadovany prihlasovaci udaj uzivatele 2","volitelne heslo 2","false",,,,,,,,,,,,

"Identity","1",,,,,,,,,"volitelna poznamka s dvojitymi uvozovkami "" uvnitr","prvni volitelny nazev identity",,,,,,,"volitelne jmeno","volitelne prijmeni","volitelna zeme","volitelne psc","volitelne mesto","pozadovany radek adresy 1","volitelny radek adresy 2","volitelny nazev spolecnosti","volitelny kraj","volitelny stat","prvnivolitelnyemail@nejakasuperdomena.cz","volitelne telefonni cislo"

"Identity","1",,,,,,,,,"volitelna poznamka s dvojitymi uvozovkami "" uvnitr 2","druhy volitelny nazev identity",,,,,,,"volitelne jmeno 2","volitelne prijmeni 2","volitelna zeme 2","volitelne psc 2","volitelne mesto 2","pozadovany radek adresy 1 2","volitelny radek adresy 2 2","volitelny nazev spolecnosti 2","volitelny kraj 2","volitelny stat 2","druhyvolitelnyemail@nejakasuperdomena.cz","volitelne telefonni cislo 2"

"CreditCard","1","pozadovane jmeno drzitele karty","prvni volitelne jmeno karty","4111111111111111","111","1111","visa","01","2021","volitelna poznamka s dvojitymi uvozovkami "" uvnitr",,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"CreditCard","1","pozadovane jmeno drzitele karty 2","druhe volitelne jmeno karty","2222400050000009","111","1111","master-card","01","2021","volitelna poznamka s dvojitymi uvozovkami "" uvnitr 2",,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"Note","1",,,,,,,,,,"prvni nadpis volitelne poznamky","volitelny text s dvojitymi uvozovkami "" uvnitr 1","0",,,,,,,,,,,,,,,,

"Note","1",,,,,,,,,,"druhy nadpis volitelne poznamky","volitelny text s dvojitymi uvozovkami "" uvnitr 2","0",,,,,,,,,,,,,,,,