ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Blokované webové stránky

Pokud chcete vypnout automatické vyplňování údajů na konkrétních webových stránkách, Password Manager vám tuto možnost nabídne.

Pro správu blokovaných webů klikněte v Password Manager na ikonu menu > Nastavení. V části Data klikněte na tlačítko Spravovat blokované webové stránky.

Do seznamu blokovaných webových stránek lze přidat pouze názvy domén a subdomény. Zástupné znaky a relativní cesty nejsou v tuto chvíli podporovány.

Během přihlašování můžete zablokovat použití Password Manager na určité webové stránce. Abyste mohli přidat webovou stránku na seznam blokovaných, klikněte v poli pro přihlášení na ikonu epwm_icon > Uspat Password Manager nebo vypnout natrvalo.


important

Dostupnost offline

Funkce, které vyžadují přístup k internetu, nejsou k dispozici, a konkrétní tlačítka jsou neaktivní nebo se nezobrazují.

Odstranění webové stránky ze seznamu blokovaných

1.Pro odebrání webové stránky ze seznamu si otevřete Password Manager, klikněte na ikonu menu > Nastavení.

2.V části Data klikněte na tlačítko Spravovat blokované webové stránky.

epwm_blocked_website

3.Klikněte na křížek (X) vedle blokované webové stránky, kterou chcete ze seznamu odebrat.