Blokované webové stránky

Pokud chcete vypnout automatické vyplňování údajů na konkrétních webových stránkách, Password Manager vám nabízí funkci pro zablokování takového vyplňování.

Pro správu blokovaných webů klikněte v Password Manager na ikonu Menu menu > Nastavení v části Data klikněte na tlačítko Spravovat blokované webové stránky.

Do seznamu blokovaných webových stránek lze přidat pouze názvy domén a subdomény. Zástupné znaky a relativní cesty nejsou v tuto chvíli podporovány.

Password Manager lze pro konkrétní webovou stránku vypnout. Pro přidání webové stránky na seznam blokovaných klikněte v poli pro přihlášení na ikonu epwm_icon a vypněte na dané stránce Password Manager trvale.

Pro odebrání webové stránky ze seznamu otevřete Password Manager, klikněte na ikonu Menu menu > Nastavení > v části Data klikněte na tlačítko Spravovat blokované webové stránky a klikněte na symbol křížku vpravo vedle adresy.

epwm_blocked_website