Blokované webové stránky

Pokud chcete vypnout automatické vyplňování údajů na konkrétních webových stránkách, Password Manager vám tuto možnost nabídne.

Pro správu blokovaných webů klikněte v Password Manager na ikonu menu > Nastavení. V části Data klikněte na tlačítko Spravujte blokované webové stránky.

Do seznamu blokovaných webových stránek lze přidat pouze názvy domén a subdomény. Zástupné znaky a relativní cesty nejsou v tuto chvíli podporovány.

Automatické vyplňování pro konkrétní webovou stránku lze vypnout během přihlašování k ní. Pro přidání webové stránky na seznam blokovaných klikněte v poli pro přihlášení na ikonu epwm_icon a klikněte na Uspat Password Manager nebo vypnout natrvalo.

Odstranění webové stránky ze seznamu blokovaných

1.Pro odebrání webové stránky ze seznamu si otevřete Password Manager, klikněte na ikonu menu > Nastavení.

2.V části Data klikněte na tlačítko Spravujte blokované webové stránky.

epwm_blocked_website

3.Klikněte na symbol křížku X vpravo vedle blokované adresy.