ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Můj účet

Synchronizovat nyní – díky této možnosti dojde k synchronizaci rozšíření Password Manager s mobilními aplikacemi ve vašem chytrém telefonu.

Změnit hlavní heslo – po kliknutí na toto tlačítko můžete změnit své hlavní heslo. Důrazně vám doporučujeme, abyste před změnou hlavního hesla exportovali stávající data.

Změnit e-mailovou adresu – pomocí tohoto tlačítka změníte e-mailovou adresu pro přístup ke svému úložišti hesel ESET Password Manager. Důrazně vám doporučujeme, abyste před změnou hlavního hesla exportovali stávající data. Při příštím přihlášení do webového rozšíření / aplikace ESET Password Manager se přihlaste již adresou novou. Adresa úložiště se automaticky propíše do ESET HOME > Password Manager > Úložiště hesel.

Dvoufaktorové ověření – Zvyšte zabezpečení svých dat nastavením dvoufaktorového ověřování (2FA). Pokud budete mít tuto možnost nastavenou, při každém odemykání úložiště hesel budete po zadání hlavního hesla vyzýváni také k zadání jedinečného bezpečnostního kódu.

Uzavřít účet – uzavřením účtu odstraníte všechna data uložená v ESET Password Manager a zároveň účet (úložiště) odstraníte. Po uzavření a smazání účtu nebudete moci žádná data obnovit.


important

Zrušení účtu Password Manager

Chcete-li se vyhnout ztrátě dat z účtu Password Manager, zálohujte si hesla a data pro budoucí použití. Přejděte do menu > Nastavení > Data > Exportovat data. V takovém případě zvolte při vytváření zálohy soubor chráněný heslem. Pokud by se nezaheslovaný soubor dostal do nepovolaných rukou, mohlo by to vést ke zneužití vašich osobních dat a prostředků, které tyto uložené údaje chrání, např. financí na vašem bankovním účtu.)