ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Můj účet

Synchronizovat nyní – umožňuje synchronizaci rozšíření Password Manager s mobilními aplikacemi ve vašem chytrém telefonu.

Změnit hlavní heslo – umožňuje změnit hlavní heslo. Důrazně vám doporučujeme, abyste před změnou hlavního hesla exportovali stávající data.

Změnit e-mailovou adresu – umožňuje změnit e-mailovou adresu spojenou s účtem ESET Password Manager. Důrazně vám doporučujeme, abyste před změnou hlavního hesla exportovali stávající data. Při příštím přihlášení do webového rozšíření / aplikace ESET Password Manager se přihlaste již adresou novou. E-mailová adresa spojená s účtem Password Manager se automaticky změní v ESET HOME.

Dvoufázové ověření – zvyšte zabezpečení svých dat nastavením dvoufázového ověřování (2FA). Po aktivaci budete po zadání hlavního hesla vyzváni k zadání jedinečného bezpečnostního kódu při každém přihlášení k účtu Password Manager.

Uzavřít účet – uzavřením účtu odstraníte všechna data uložená v ESET Password Manager a zároveň účet (úložiště) odstraníte. Po uzavření a smazání účtu nebudete moci žádná data obnovit.


important

Zrušení účtu Password Manager

Chcete-li se vyhnout ztrátě dat z účtu Password Manager, zálohujte si hesla a data pro budoucí použití. Přejděte do menu > Nastavení > Data > Exportovat data. V takovém případě zvolte při vytváření zálohy soubor chráněný heslem. Pokud by se nezaheslovaný soubor dostal do nepovolaných rukou, mohlo by to vést ke zneužití vašich osobních dat a prostředků, které tyto uložené údaje chrání, např. financí na vašem bankovním účtu.)