Obecné

Vypnout přihlašovací okno při startu – pokud je tato možnost označena (standardně), Password Manager se automaticky spustí po startu počítače a přihlášení uživatele.

Automaticky nezobrazovat seznam účtů – označte tuto možnost v případě, pokud máte pro konkrétní webovou stránku uloženo více účtů, a nechcete, aby se seznam s účty automaticky zobrazoval.

Vypnout automatické vyplňování účtů – ve výchozím nastavení budou vaše přihlašovací údaje, včetně hesla, předem vyplněny (např. při přístupu na známou webovou stránku pomocí prohlížeče se zapnutým doplňkem Password Manager). Odznačením této možnosti vypnete automatické přihlašování do webových stránek a aplikací.

Nastavit ESET Password Manager jako výchozího správce hesel – Pokud je možnost označena, ESET Password Manager bude nastaven jako výchozí správce hesel.

Integrovat s kontextovým menu – pokud je možnost označena, Password Manager přidá do kontextového menu možnost Vygenerovat heslo. Klikněte na Vygenerovat heslo pro zkopírování nově vygenerovaného hesla do schránky. Toto heslo poté vložte při přihlášení.

Dotázat se na uložení identity – pokud je možnost označena, oznámení vás informuje o nově nalezené identitě.

Zapojit se do programu zvyšování spokojenosti zákazníků – umožňuje sběr anonymizovaných informací o využívání produktu.