Více přihlašovacích údajů k jedné webové stránce

Subdoména je použita k rozdělení webových stránek do sekcí (např. forum.yoursite.com a careers.yoursite.com). Password Manager umožňuje přiřadit hesla pro unikátní subdomény. Pokud máte pro forum.yoursite.com a careers.yoursite.com uvedeno více účtů, v Password Manager nikdy ke smíšení nedojde.

1.Otevřete Password Manager.

2.Klikněte na ikonu Menu menu > Nastavení.

3.V části Data klikněte na Spravovat jedinečné webové stránky.

4.Zadejte doménu jedinečné webové stránky a stiskněte klávesu Enter.

epwm_subdomain_account

Nyní můžete používat více přihlašovacích údajů k jedné webové stránce.