ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Přidání zařízení

Jakmile aktivujete zařízení platnou licencí ESET, připojte jej k ESET HOME, díky kterému můžete spravovat další funkce v souvislosti s vaší licencí. Ve správcovském portálu ESET HOME nebo v mobilní aplikaci můžete upravovat nastavení Anti-Theft (funkci v programu ESET Internet Security, ESET Smart Security Premium a ESET Mobile Security), přidávat další licence, stahovat produkty do zařízení, kontrolovat stav zabezpečení produktu nebo sdílet licence prostřednictvím e-mailu.

 

Zařízení můžete přidat třemi způsoby:

Na svém zařízení mám již nainstalovaný produkt ESET

Připojte své zařízení k ESET HOME odesláním požadavku na připojení

Připojte své zařízení k účtu ESET HOME pomocí QR kódu.


important

V názvu zařízení nelze použít následující znaky:

`

~

/

@

#

$

%

\

^

&

*

(

)

 

=

+

\

{

}

[

]

|

;

:

.

'

<

>

?

Chci ochránit nové zařízení

1. Stáhněte si produkt ESET prostřednictvím portálu ESET HOME

Pokud si nejste jisti, jaký produkt ESET můžete použít, stáhněte si ochranu přímo do svého nového zařízení z portálu ESET HOME. Stažený instalační program vám nabídne produkt ESET s nejvyšším počtem funkcí, který vám náleží dle typu licence.

1.Přihlaste se ke svému účtu ESET HOME.

2.Na hlavní obrazovce klikněte v části Zařízení na Zobrazit všechna zařízení.

3.Klikněte na Ochránit jakékoli zařízení. Ochránit své zařízení nebo odeslat ochranu na jiné zařízení můžete dle následujících pokynů:

arrow_down_homeOchránit zařízení– pomocí tohoto tlačítka si stáhnete instalační program produktu ESET přímo do zařízení, na kterém právě pracujete, a zároveň si bezpečnostní produkt aktivujte.
arrow_down_homeChci ochránit jiné zařízení– pomocí tohoto tlačítka odešlete instalační balíček s aktivovaným produktem ESET jinému uživateli prostřednictvím e-mailu.

II. Nainstalujte si produkt ESET a připojte jej k účtu ESET HOME

Pro instalaci postupujte podle kroků v produktu ESET:

ESET NOD32 Antivirus

ESET Internet Security

ESET Smart Security Premium

ESET Mobile Security

ESET Cyber Security

ESET Cyber Security Pro


Produkt ESET je nainstalován na existujícím zařízení


note

Ujistěte se, že vámi používaný produkt ESET je v dané verzi ze strany portáluESET HOME podporován.

Připojte již dříve připojené zařízení s účtem ESET HOME (chráněné produktem, který byl aktivovaný licencí přidanou k vašemu účtu). V takovém případě vyberte zařízení ze seznamu dříve připojených zařízení, otevřete produkt ESET a připojte zařízení ručně:

ESET NOD32 Antivirus

ESET Internet Security

ESET Smart Security Premium

ESET Mobile Security

arrow_down_homePřipojení doporučených zařízení k účtu ESET HOME
arrow_down_homePřipojte své zařízení k účtu ESET HOME pomocí QR kódu.