Zařízení

Přidání nového zařízení

Abyste mohli ochránit nové zařízení, klikněte v části Zařízení na Přidat nové zařízení. Návod najdete případně v kapitole Přidání zařízení.

Obrazovka s informacemi o zařízeních

V této části jsou všechna zařízení připojená k vašemu účtu ESET HOME. Každé zařízení je reprezentováno svým názvem a stavem licence.

PAGE_DEVICES

Vyžadována pozornost

V tomto seznamu najdete zařízení, u kterých je uvedeno upozornění nebo důležitá oznámení.

Zařízení bez problémů

V tomto seznamu najdete zařízení, která fungují správně. Bezpečnostní produkt spuštěný na chráněném zařízení je aktivován a aktualizován na nejnovější verzi. Krom jiného, operační systém je aktualizován a zařízení není hlášené jako ztracené.

Detaily zařízení

Kliknutím na Více informací si zobrazíte detaily o zařízení.

Oznámení – zobrazuje problémy s produktem ESET instalovaným do zařízení. Kliknutím na konkrétní oznámení si zobrazíte podrobné informace. Tyto informace jsou k dispozici pouze v případě, kdy má pro vás zařízení upozornění nebo důležité oznámení.

Informace o produktu – zobrazuje informace o zobrazeném produktu a datu aktivace.

Informace o licenci – zobrazuje informace o licenci, kterou je produkt na zařízení aktivovaný a informace o platnosti licence. Více informací si přečtěte v kapitole Licence a jejich správa.

Anti-Theft – pro správu zařízení chráněných funkcí ESET Anti-Theft klikněte na Otevřít Anti-Theft. Tato funkce je k dispozici pouze v případě, pokud je zařízení ESET Anti-Theft chráněno.

Stavy zařízení a štítky

Stav zařízení

Popis

Icon-OK Chráněno

Zařízení je chráněno, pravidelně aktualizováno a platnost licence v daném zařízení nevypršela.

important Vyžadována pozornost

Produkt ESET funguje, ale na zařízení došlo k problému nebo události.

warning Bezpečnostní upozornění

Produkt ESET nepracuje správně.

Neaktivní

Zařízení se nepřipojilo k účtu ESET HOME déle než 14 dní.
Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte jej od účtu PRODUCTNAME, abyste si uvolnili jednotky licence.

Nepřipojeno

Zařízení je produktem ESET chráněné, ale není připojené k účtu ESET HOME.