ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Využití licence

V části Využití licence zobrazujeme informaci, na kolika zařízeních licenci používáte. Víte tak, zda ji můžete použít na dalších zařízeních. Podle názvu zařízení identifikujete ta, která využívají danou licenci. Zařízení můžete v případě potřeby přejmenovat, nebo rovnou odebrat a uvolnit tak jednotku licence. Pro přehlednost jsou též odlišeny jednotky, které sdílíte.

Kategorie licenčních jednotek

Po přihlášení ke svému účtu ESET HOME klikněte v části Licence na možnost Zobrazit všechny licence a tlačítkem Otevřít správu licence přejděte do detailů požadované licence. Následně v sekci Využití licence naleznete jednotlivé jednotky rozdělené do třech kategorií:

Zařízení připojená k vašemu účtu ESET HOME – v této části naleznete zařízení, která jsou chráněná vaší licencí a připojená k vašemu účtu ESET HOME. Pokud by někdo z rodiny nebo přátel chtěl své zařízení spravovat ve svém vlastním účtu ESET HOME, tuto možnost má. V takovém případě je vhodné prostudovat kapitoly o vytvoření účtu a přidání zařízení.

Další zařízení chráněná vaší licencí – jedná se o zařízení, která jsou chráněná vaší licencí, ale zatím nejsou k vašemu účtu ESET HOME připojená. Prostudujte si, jak takové zařízení k vašemu účtu ESET HOME připojit.

Ochrana sdílená s rodinou a přáteli – jedná se o zařízení členů vaší rodiny nebo přátel, kteří používají vaši licenci, ale jsou připojená k jinému účtu ESET HOME. Každá použitá jednotka licence je v této části reprezentována e-mailovou adresou uživatele a stavem pozvánky. Ty jsou následující:

a)Pozvánka odeslána – odeslali jste e-mailem pozvánku svému příteli a čekáte na její přijetí.

b)Pozvánka přijata – váš přítel pozvánku přijal, ale neaktivoval produkt ESET na svém zařízení.

c)Aktivováno – váš přítel pozvánku přijal a aktivoval produkt ESET.


example

Příklad

Pokud je kapacita licence pět jednotek a vy se rozhodnete sdílet dvě licenční jednotky s někým jiným, pošlete mu pozvánku. Když příjemce pozvánku přijme, ale aktivuje sdílenou ochranou pouze jeden produkt, zobrazí se vám stav pozvánek jako Aktivováno a Pozvánka přijata. Ve Využití licence (2/5) se zobrazují obě licenční jednotky, ale Stav využití bere v úvahu pouze aktivované zařízení.

Bezpečnostní stavy zařízení

Stavy související se zabezpečením zařízení chráněných vaší licencí mohou být následující:

Icon-OK Chráněno – zařízení je chráněno, pravidelně aktualizováno a platnost licence v daném zařízení nevypršela.

important Vyžadována pozornost – nainstalovaný produkt ESET funguje, ale na zařízení došlo k problému nebo události.

warning Bezpečnostní upozornění – nainstalovaný produkt ESET nepracuje správně.

Neaktivní déle než (týdnů, měsíců, let) – stav se zobrazí v tomto případě:

Zařízení se delší dobu nepřipojilo k vašemu účtu ESET HOME (například z důvodu jeho výměny). Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte jej od účtu, abyste si uvolnili jednotky licence.

Na svém Android zařízení používáte aplikaci, která ukončuje ostatní, nebo nástroje pro čištění systému. V takovém případě pro vyřešení problému ručně spusťte aplikaci ESET Mobile Security.


important

Důležité

Aby bylo vaše zařízení s Android funkční a řádně chráněné, doporučujeme v aplikacích pro vynucené ukončování přidat ESET Mobile Security do seznamu ignorovaných aplikací, případně pro ni vytvořit výjimku.