Využití licence

V části Využití licence zobrazujeme informaci, na kolika zařízeních licenci používáte. Víte tak, zda ji můžete použít na dalších zařízeních. Podle názvu zařízení identifikujete ta, která využívají danou licenci. Zařízení můžete v případě potřeby přejmenovat, nebo rovnou odebrat a uvolnit tak jednotku licence. Pro přehlednost jsou též odlišeny jednotky, které sdílíte.

Kategorie licenčních jednotek

Po přihlášení ke svému účtu ESET HOME klikněte v části Licence na možnost Zobrazit všechny licence a tlačítkem Otevřít správu licence přejděte do detailů požadované licence. Následně v sekci Využití licence naleznete jednotlivé jednotky rozdělené do třech kategoriích:

Zařízení připojená k vašemu účtu ESET HOME – v této části naleznete zařízení, která jsou chráněná vaší licencí a připojená k vašemu účtu ESET HOME. Pokud by někdo z rodiny nebo přátel chtěl své zařízení spravovat ve svém vlastním účtu ESET HOME, tuto možnost má. V takovém případě je vhodné prostudovat kapitoly o vytvoření účtu ESET HOME a přidání zařízení.

Další zařízení chráněná vaší licencí – jedná se o zařízení, která jsou chráněná vaší licencí, ale zatím nejsou k vašemu účtu ESET HOME připojená. Prostudujte si, jak takové zařízení k vašemu účtu ESET HOME připojit.

Ochrana sdílená s rodinou a přáteli – jedná se o zařízení členů vaší rodiny nebo přátel, kteří používají vaši licenci, ale jsou připojená k jinému účtu ESET HOME. Každá použitá jednotka licence je v této části reprezentována e-mailovou adresou uživatele a stavem pozvánky. Ty jsou následující:

a)Pozvánka odeslána – odeslali jste e-mailem pozvánku svému příteli a čekáte na její přijetí.

b)Pozvánka přijata – váš přítel pozvánku přijal, ale neaktivoval produkt ESET na svém zařízení.

c)Pozvánka aktivována – váš přítel pozvánku přijal a aktivoval produkt ESET.

Bezpečnostní stavy zařízení

Stavy související se zabezpečením zařízení chráněných vaší licencí mohou být následující:

Icon-OK Chráněno – zařízení je chráněno, pravidelně aktualizováno a platnost licence v daném zařízení nevypršela.

important Je vyžadována vaše pozornost – nainstalovaný produkt ESET funguje, ale na zařízení došlo k problému nebo události.

warning Bezpečnostní upozornění – nainstalovaný produkt ESET nepracuje správně.

Neaktivní déle než (týdnů, měsíců, let) – stav se zobrazí v tomto případě:

Zařízení se delší dobu nepřipojilo k vašemu účtu ESET HOME (například z důvodu jeho výměny). Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte jej od účtu, abyste si uvolnili jednotky licence.

Na svém Android zařízení používáte aplikaci, která ukončuje ostatní, nebo nástroje pro čištění systému. V takovém případě pro vyřešení problému ručně spusťte aplikaci ESET Mobile Security.


important

Důležité

Chcete-li zajistit, aby vaše zařízení se systémem Android bylo aktivní a trvale chráněné, společnost ESET doporučuje přidat aplikaci ESET Mobile Security na seznam ignorovaných nebo na seznam povolených ve vámi používané aplikaci pro ukončování ostatních aplikací nebo údržbu systému. Postup pro vytvoření výjimky na konkrétní aplikace, aby nedocházelo k jejímu násilnému ukončování, se může v závislosti na výrobci lišit.