ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Využití předplatného

Využití předplatného poskytuje informace o vašem předplatném ESET, abyste mohli využít volné jednotky předplatného nebo optimalizovat využití stávajících jednotek předplatného. V této sekci můžete přejmenovat, odebrat nebo identifikovat zařízení/servery využívající vaše předplatné. Najdete zde také informace o volných a sdílených jednotkách předplatného.


important

I když ve svém účtu ESET HOME nevidíte jako připojená chráněná zařízení s macOS, využití předplatného je interpretuje jako použité jednotky předplatného.

Po přihlášení ke svému učtu ESET HOME klikněte v části Předplatné na Zobrazit všechna předplatná > Otevřít předplatné. Obrazovka je rozdělena do dvou částí:

Přehled zařízení

Všechny jednotky předplatného se zobrazují v následujících kategoriích:

Zařízení připojená k vašemu účtu ESET HOME – zařízení/servery chráněné vaším předplatným a připojená k vašemu účtu ESET HOME. Pokud někdo jiný používá některá zařízení zobrazená v této kategorii, může je spravovat ze svého účtu ESET HOME. Více informací najdete kapitolách o vytvoření účtu ESET HOME a přidání zařízení.

Ostatní zařízení chráněná vaším předplatným – zařízení/servery chráněné vaším předplatným, které ještě nejsou připojené k účtu ESET HOME. Viz návod napřipojení zařízení k vašemu účtu ESET HOME.

Osoby, se kterými sdílíte předplatné – zařízení chráněná vaším předplatným spojená s účtem ESET HOME někoho jiného. V této kategorii je každá sdílená jednotka předplatného označena e-mailovou adresou uživatele a stavem pozvánky. Pozvánka může být v těchto stavech:

a)Pozvánka odeslána – poslali jste e-mail s pozvánkou někomu jinému a čekáte na přijetí pozvánky.

b)Pozvánka přijata – někdo pozvánku přijal, ale neaktivoval produkt ESET na svém zařízení.

c)Aktivováno – váš přítel pozvánku přijal a aktivoval produkt ESET.


example

Pokud má vaše předplatné pět jednotek a chcete sdílet dvě jednotky předplatného s někým jiným, můžete mu poslat pozvánku. Po přijetí pozvánky se aktivuje produkt se sdílenou ochranou a následně se zobrazí se stavy pozvánek jako Aktivováno a Pozvánka přijata. V části Využití předplatného budou dvě sdílené jednotky označeny jako (2 z 5). Stav využití bude reflektovat pouze aktivovaná zařízení.

Stavy zařízení/serverů chráněných vaším předplatným mohou být následující:

Icon-OK Chráněno – zařízení/server je chráněn a pravidelně aktualizován a platnost předplatného na daném zařízení nevypršela.

important Vyžadována pozornost – nainstalovaný produkt ESET funguje, ale na zařízení/serveru došlo k problému nebo události.

warning Bezpečnostní upozornění – produkt ESET nepracuje správně.

Neaktivní déle než (týdnů, měsíců, let) – tento stav se zobrazí na zařízení v těchto případech:

Zařízení po delší dobu nekomunikovalo s vaším účtem ESET HOME (například došlo k jeho poškození). Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte jej od účtu, abyste si uvolnili jednotky předplatného.

V zařízení se systémem Android používáte aplikaci pro vynucené ukončování nebo čištění. V takovém případě otevřete aplikaci ESET Mobile Security v zařízení se systémem Android ručně, aby fungovala správně a problém se vyřešil.


important

Aby vaše zařízení se systémem Android bylo řádně chráněné, doporučujeme přidat aplikaci ESET Mobile Security do seznamu ignorovaných nebo povolených aplikací v aplikaci pro vynucené ukončování nebo čištění. Vyloučení konkrétní aplikace z procesu vynuceného ukončování se liší v závislosti na dané aplikaci.

Přehled o předplatném

Všeobecné informace – tato sekce obsahuje všechny informace o předplatném, včetně názvu předplatného, stavu předplatného, stavu využití, modelu předplatného, data vypršení platnosti, ID pro podporu a aktivačního klíče.

Aktivované bezpečnostní řešení – tato sekce obsahuje informace o využití zařízení/serveru na základě kapacity vašeho předplatného, včetně bezpečnostních funkcí. Číslo zobrazuje počet aktivovaných zařízení/serverů z celkového počtu volných jednotek.

subscriptions_detail