Odebrání zařízení

Pokud chcete licencí chránit další zařízení, ale dosáhli jste maxima povoleného počtu jednotek, nebo je licence nadužívána, měli byste odebrat již nepoužívaná zařízení, a tím uvolnit jednotky licence. Produkt ESET nainstalovaný na zařízení nebude odinstalován, ale deaktivován, zařízení ztratí ochranu a bude odpojeno od účtu ESET HOME. Po odpojení zařízení jej nebudete moci prostřednictvím účtu ESET HOME spravovat, ani zobrazovat jeho stav zabezpečení.

Odpojení od účtu a deaktivace zařízení

Postup prostřednictvím správy licencí v ESET HOME

1.V portálu ESET HOME klikněte na Zobrazit všechny licence.

2.Vyberte licenci, od které chcete odpojit zařízení. Klikněte na Otevřít správu licence.

3.V řádku zařízení, které chcete odpojit, klikněte na tři tečky three_dots_menu.

4.Klikněte na Odpojit.

5.Pro potvrzení akce klikněte v následujícím okně na tlačítko Odpojit zařízení.

Bezpečnostní produkt ESET bude v tomto zařízení deaktivován a zařízení tak ztratí ochranu. Nedojde ovšem k odinstalaci produktu.

Postup prostřednictvím správy zařízení v ESET HOME

1.V portálu ESET HOME klikněte na Zobrazit všechna zařízení.

2.V řádku zařízení, které chcete odpojit, klikněte na tři tečky three_dots_menu.

3.Klikněte na Odpojit.

4.Pro potvrzení akce klikněte v následujícím okně na tlačítko Odpojit zařízení.

Postup v aplikaci ESET HOME

1.Přihlaste se v aplikaci ESET HOME.

2.Pro zobrazení seznamu všech zařízení ťukněte na domovské obrazovce na dlaždici Zařízení.

3.Ťukněte na tlačítko se třemi tečkami three_dots_menu.

4.Ťukněte Odpojit > Odpojit zařízení.


Odpojení, ale nikoli deaktivace zařízení

Bezpečnostní produkt ESET v tomto zařízení nebude odinstalován, ale pouze odpojen a zařízení zůstane chráněno.

Účet ESET HOME

Odpojte účet ESET HOME v produktu ESET. Produkt zůstane aktivovaný.

 

ESET HOME v produktu ESET

1.Otevřete hlavní okno programu ESET pro domácnost.

2.V pravém horním rohu klikněte na ESET HOME > Odpojit od ESET HOME.

3.Klikněte na Odpojit.