Odebrání zařízení

Pokud chcete licencí chránit další zařízení, ale dosáhli jste maxima povoleného počtu jednotek, nebo je licence nadužívána, měli byste odebrat již nepoužívaná zařízení, a tím uvolnit jednotky licence. Produkt ESET nainstalovaný na zařízení nebude odinstalován, ale deaktivován, zařízení ztratí ochranu a bude odpojeno od účtu ESET HOME. Po odpojení zařízení jej nebudete moci prostřednictvím účtu spravovat, ani zobrazovat jeho stav zabezpečení.

Odebrání zařízení od licence a resetování licenčního klíče

Pokud dojde k prozrazení vašeho licenčního klíče, doporučujeme vám od licence odebrat zařízení a resetovat licenční klíč.

1.Přihlaste se k portálu ESET HOME.

2.V části Licence klikněte na Zobrazit všechny licence.

3.V řádku příslušné licence klikněte na tři tečky three_dots_menu > Odebrat zařízení.

4.Vyberte příslušná zařízení nebo zaškrtněte políčko Vybrat vše.


warning

Pokud nepoznáváte zobrazená zařízení, vyberte také možnost Obnovit licenční klíč.

5.Klikněte na Odebrat zařízení.

6.Vybraná zařízení budou odebrána. Deaktivace produktů ESET může trvat až šest hodin. Klikněte na tlačítko Dokončit. Nový licenční klíč vám odešleme na e-mail a zobrazíme vám jej též na obrazovce.

7.Aktivujte znovu svá zařízení novým licenčním klíčem nebo přihlášením zařízení k účtu ESET HOME a připojením k nově přidané licenci.


important

Důležité

Abyste měli jistotu, že se situace nebude opakovat, doporučujeme vám změnit heslo ke svému účtu ESET HOME, které zadáváte během přihlášení na home.eset.com.

Odpojení/zrušení ochrany a deaktivace zařízení

Odebrání zařízení od konkrétní licence na portále ESET HOME

1.Na portále ESET HOME klikněte v části Licence na možnost Zobrazit všechny licence.

2.Vyberte licenci, od které chcete odpojit zařízení. Klikněte na Otevřít správu licence.

3.V řádku zařízení, které chcete odpojit, klikněte na tři tečky three_dots_menu.

4. V závislosti na kategorii licence:

a)V sekci Zařízení připojená k vašemu účtu ESET HOME klikněte na Odpojit.

b)V sekci Další zařízení chráněná vaší licencí klikněte na Zrušit ochranu.

5.Pro potvrzení akce klikněte v zobrazeném dialogovém okně na Odpojit zařízení / Zrušit ochranu.

Bezpečnostní produkt ESET bude v tomto zařízení deaktivován a zařízení tak ztratí ochranu. Nedojde ovšem k odinstalaci produktu.

Postup prostřednictvím správy zařízení na portále ESET HOME

1.Na portále ESET HOME klikněte na možnost Zobrazit všechna zařízení.

2.V řádku zařízení, které chcete odpojit, klikněte na tři tečky three_dots_menu.

3.Klikněte na Odpojit.

4.Pro potvrzení akce klikněte v zobrazeném dialogovém okně na tlačítko Odpojit zařízení.

Postup v aplikaci ESET HOME

1.Přihlaste se v aplikaci ESET HOME.

2.Pro zobrazení seznamu všech zařízení ťukněte na domovské obrazovce na dlaždici Zařízení.

3.Ťukněte na tlačítko se třemi tečkami three_dots_menu.

4.Ťukněte na Odpojit > Odpojit zařízení.


Odpojení, ale nikoli deaktivace zařízení

Bezpečnostní produkt ESET v tomto zařízení nebude odinstalován, ale pouze odpojen a zařízení zůstane chráněno.

ESET HOME

Odpojte účet ESET HOME v produktu ESET. Produkt zůstane aktivovaný.

 

ESET HOME v nainstalovaném produktu ESET

1.Otevřete si hlavní okno programu ESET pro domácí uživatele.

2.V pravém horním rohu klikněte na ESET HOME > Odpojit od ESET HOME.

3.Klikněte na Odpojit.