ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Uživatelské profily

Pomocí účtu ESET HOME můžete centrálně pro všechny uživatelské profily spravovat funkce, jako je Virtuální privátní síť (VPN) a ESET Password Manager. Vytvořením uživatelských profilů můžete aktivovat nebo přiřadit bezpečnostní funkce ESET HOME někomu dalšímu. Pomocí uživatelských profilů můžete spravovat jen bezpečnostní funkce, ne zařízení.

Po přihlášení ke svému účtu ESET HOME klikněte v sekci Funkce na Bezpečnostní funkce.

Uživatelské profily se zobrazí po aktivaci některé z bezpečnostních funkcí:


note

Funkce ESET VPN

Informace o instalaci a aktivaci funkce ESET VPN najdete v Online nápovědě k ESET VPN.


note

Funkce ESET Password Manager

Informace o instalaci a aktivaci funkce ESET Password Manager najdete v Online nápovědě k ESET Password Manager.

Já – uživatelský profil automaticky vytvořený při aktivaci funkce VPN nebo ESET Password Manager. E-mailová adresa profilu je e-mailová adresa vašeho účtu ESET HOME.

Další uživatelské profily – profily jiných lidí, kteří mají aktivovanou nějakou bezpečnostní funkci.

Přidání nového uživatelského profilu

Během aktivace některých funkcí si můžete vybrat existující profil nebo vytvořit nový:

1.Vyberte funkci, kterou chcete aktivovat.

2.Klikněte na Přidat novou osobu.

3.Zadejte jméno a e-mailovou adresu nového profilu.

4.Klikněte na Vytvořit profil.

Podrobnosti o uživatelském profilu

Klikněte na tlačítko Otevřít vedle názvu profilu uživatele. Zobrazí se následující informace:

Název

První písmeno názvu

E-mailová adresa

Stavy funkce VPN

Přejmenování uživatelského profilu

1.Klikněte na tlačítko Změnit vedle názvu profilu.

2.Zadejte Název profilu.

3.Potvrďte kliknutím na Uložit.

4.Klikněte na tlačítko OK.

Odstranění uživatelského profilu

1.Klikněte na tlačítko Otevřít vedle názvu profilu.

2.Klikněte na Odstranit profil.


important

Všechny funkce v zařízení, které patřilo uživatelskému profilu, budou deaktivovány a budou k dispozici pro využití v dalších uživatelských profilech.

3.Potvrďte kliknutím na Odstranit profil.

4.Klikněte na tlačítko OK.