ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Automatické prodloužení platnosti licence

Pokud máte Automatické prodloužení platnosti zapnuté, budou vaše licence a produkty ESET vždy aktuální a zajistí nepřetržitou ochranu vašich zařízení. Ve výchozím nastavení je funkce zapnutá. Vypnout ji může prodejce vaší licence nebo vy samostatně v ESET eStore dle následujícího postupu:

Zobrazení nebo změna nastavení automatického prodloužení platnosti

1.Přihlaste se ke svému účtu ESET HOME.

2.V části Licence klikněte na Zobrazit všechny licence.

3.Vyberte konkrétní licenci kliknutím na Otevřít správu licence.

4.V části Všeobecné informace > Typ licence klikněte na možnost Automatické prodloužení platnosti. Tím vás přesměrujeme na ESET eStore, ve kterém proveďte požadované změny.


important

Důležité

U některých licencí ESET je třeba, abyste prodejce licence o změně nastavení informovali.

Správa předplatného Google Play


note

Poznámka

Tento postup použijte v případě, že Typ licence je uveden jako Předplatné.

1.Přihlaste se ke svému účtu ESET HOME.

2.V části Licence klikněte na Zobrazit všechny licence.

3.Vyberte konkrétní licenci kliknutím na Otevřít správu licence.

4.Ve Všeobecných informacích přejděte na Typ licence > klikněte na možnost Zrušit/změnit předplatné. Tím vás ESET přesměruje na správu Předplatného v Google Play.