ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Co dělat v případě nadužitého/zneužitého předplatného

Přidal(a) jsem ke svému ESET HOME účtu předplatné, které je označeno jako nadužívané?

Pokud jste produkty ESET s tímto předplatným nainstalovali na více zařízení, než předplatné umožňuje, je toto předplatné označeno jako „nadužívané". V takovém případě nemůžete předplatné použít pro jiné zařízení, dokud neuvolníte jednoty předplatného deaktivací některých zařízení. Další informace najdete v naší Databázi znalostí.

Přidal(a) jsem ke svému ESET HOME účtu předplatné, které je označeno jako „zneužito".

Pokud je vaše předplatné označené jako Zneužito, mohli jste se stát obětí softwarového pirátství nebo padělání. Odpojte zařízení od předplatného, resetujte aktivační klíč, případně požádejte prodejce o vrácení peněz a zakupte předplatné od autorizovaného prodejce ESET.