Co dělat v případě nadužité licence

Co do dělat v případě, kdy obdržíte hlášení "Aktivace nebyla úspěšná – Nadužívaná licence" nebo "Aktivace nebyla úspěšná – Zneužitá licence"?

Pokud dosáhnete maximálního povoleného množství připojených zařízení u licence a chcete další zařízení k licenci připojit, nebo je vaše licence v nadužívaném stavu, je třeba deaktivovat ochranu na zařízeních, která používáte méně. Pokud dojde k prozrazení licence, odeberte zařízení od licence a resetujte licenční klíč. Další informace najdete v článku ESET Databáze znalostí (článek nemusí být dostupný ve všech jazycích).

Přidal jsem licenci do svého účtu ESET HOME, ale je označená jako nadužívaná nebo zneužitá.

Pokud jste licencí aktivovali produkt ESET na více zařízeních, než je povoleno, taková licence je označena jako nadužívaná. Licenci nemůžete použít, dokud neodeberete nadbytečná zařízení. Pokud se jedná o nově zakoupenou licenci, stali jste se zřejmě obětí podvodu. Požádejte o vrácení peněz a zakupte licenci od autorizovaného prodejce ESET.