Stav licence a její odebrání

Licence může být v následujících stavech:

Stav licence

Činnost

Možnost odebrat*

Icon-OK Aktivní

Licence je platná a není třeba jí věnovat pozornost. V závislosti na druhu licence můžete mít k dispozici volné jednotky pro instalaci produktu ESET na dalších zařízeních.

important Vyprší

Brzy vám vyprší platnost licence. Prodlužte si platnost licence v ESET e-store.

warning Vypršela

Po vypršení platnosti licence není možné produkt ESET aktivovaný touto licencí aktualizovat.

important Nadužívána

Licence je využita na více zařízeních, než je povoleno. Licenci není možné použít pro aktivaci dalších produktů ESET.

warning Zneužitá

Vaše licence byla pravděpodobně zneužita.

suspended Pozastavena

Produkt ESET aktivovaný pozastavenou licencí nebude dostávat aktualizace.

warning Zrušená

Licence je zrušená. Produkty ESET v připojených zařízeních jsou deaktivované.

Čekám na ověření

Na e-mailovou adresu vlastníka licence bude odeslán ověřovací odkaz. Kliknutím na odkaz v e-mailu dojde k ověření vlastnictví licence.

*) Pro odebrání licence klikněte v části Licence na ikonu menu three_dots_menu a vyberte možnost Odebrat licenci.