ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Stav licence a její odebrání

Licence může být v následujících stavech:

Stav licence

Činnost

Možnost odebrat*

Icon-OK Aktivní

Licence je platná. V závislosti na druhu licence můžete mít k dispozici volné jednotky pro instalaci produktu ESET na dalších zařízeních.

important Blíží se konec platnosti

Brzy vám vyprší platnost licence. Prodlužte si platnost licence v ESET e-store.

warning Vypršela

Po vypršení platnosti licence není možné aktualizovat produkt ESET aktivovaný touto licencí.

important Nadužívána

Licence je využita na více zařízeních, než je povoleno. Licenci není možné použít pro aktivaci dalších produktů ESET. Deaktivujte ochranu na zařízeních, které již nepoužíváte, a tím si uvolněte potřebné jednotky licence.

warning Zneužitá

Pokud je licence označená jako zneužitá, mohli jste se stát obětí podvodu.

Pozastavení

Produkt ESET aktivovaný pozastavenou licencí nebude dostávat aktualizace.

warning Zrušená

Licence je zrušená. Produkty ESET v připojených zařízeních jsou deaktivované.

Čekám na ověření

Na e-mailovou adresu vlastníka licence byl odeslán ověřovací odkaz. Kliknutím na odkaz v e-mailu dojde k ověření vlastnictví licence.

*) Pro odebrání licence klikněte v části Licence na ikonu menu three_dots_menu a vyberte možnost Odebrat licenci.