ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Sdílení licence


important

Důležité

Nezapomeňte, že tato funkce umožňuje sdílet licenci (právo používat software) pouze s členem vaší rodiny nebo přítelem. Neopravňuje vás k prodeji licence nebo jejímu sdílení pro komerční účely.

Pokud není vaše licence nadužitá a máte k dispozici volné jednotky licence, můžete je se svou rodinou nebo přáteli sdílet:

1.V seznamu licencí spravovaných v účtu ESET HOME vyberte licenci, ze které chcete jednotku sdílet, a klikněte na tlačítko Otevřít správu licence.

2.Klikněte na Sdílet licenci.

3.Vyberte počet zařízení, kolik chcete chránit. Pamatujte, že můžete vybrat pouze tolik zařízení, kolik volných jednotek v licenci máte k dispozici.

4.Zadejte e-mailovou adresu osoby, se kterou chcete jednotku licence sdílet.

5.Klikněte na tlačítko Odeslat ochranu. Vlastník e-mailové adresy obdrží e-mail obsahující pozvánku k využití licence a další informace pro aktivaci bezpečnostního produktu v zařízení. Mimo jiné bude nutné, aby se přihlásil nebo vytvořil účet ESET HOME.

6.Po úspěšném přihlášení k účtu ESET HOME může uživatel pozvání přijmout nebo odmítnout. Po přijetí pozvánky si stáhne instalační balíček s aktivovaným produktem přímo do svého zařízení v závislosti na typu sdílené licence, případně použije svůj účet ESET HOME k aktivaci produktu během instalace. Sdílená licence s příslušným počtem jednotek se zobrazí v seznamu licencí uživatele.

Pro zobrazení průvodce instalací krok za krokem přejděte do ESET Databáze znalostí (článek nemusí být dostupný ve všech jazycích).


note

Sdílené jednotky své licence si zobrazíte v seznamu Využití licence po rozkliknutí podrobností o licenci. Sdílená jednotka je charakterizována e-mailovou adresou uživatele a aktuálním stavem sdílené jednotky. Svou pozvánku můžete zrušit nebo licenci přestat sdílet kliknutím na ikonu three_dots_menu a výběrem možnosti Zamítnout.