ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Sdílení předplatného


important

Důležité

Nezapomeňte, že tato funkce umožňuje sdílet předplatné (právo používat software) pouze s členy vaší rodiny nebo přáteli. Neopravňuje vás k prodeji předplatné nebo jeho sdílení pro komerční účely.

Pokud není vaše předplatné nadužité a máte k dispozici volné jednotky, můžete předplatné se svou rodinou nebo přáteli sdílet:

1.V seznamu předplatných připojených k vašemu účtu ESET HOME vyberte předplatné, které chcete sdílet, a klikněte na Otevřít předplatné.

2.Klikněte na Sdílet předplatné.

3.Vyberte počet zařízení, kolik chcete chránit. Pamatujte, že můžete vybrat pouze tolik zařízení, kolik volných jednotek v kapacitě předplatného máte k dispozici.

4.Zadejte e-mailovou adresu osoby, se kterou chcete jednotku předplatného sdílet.

5.Potvrďte kliknutím na Sdílet předplatné.

6.Klikněte na OK. Vlastník e-mailové adresy obdrží e-mail s pozvánkou k využití předplatného a dalšími informacemi o aktivaci ochrany na zařízení. Tento proces vyžaduje přihlášení nebo přihlášení k účtu ESET HOME.

7.Po úspěšném přihlášení k účtu ESET HOME může uživatel pozvání přijmout nebo odmítnout. Po přijetí pozvánky si stáhne online instalační balíček s aktivovaným produktem přímo do svého zařízení v závislosti na typu sdíleného předplatného, případně použije svůj účet ESET HOME k aktivaci produktu během instalace. Sdílené předplatné s příslušným počtem jednotek se zobrazí v seznamu předplatných uživatele.

Pro zobrazení průvodce instalací krok za krokem přejděte do ESET Databáze znalostí (článek nemusí být dostupný ve všech jazycích).


note

Sdílené jednotky předplatného si zobrazíte v seznamu Přehled zařízení po rozkliknutí podrobností o předplatném. Sdílená jednotka je charakterizována e-mailovou adresou uživatele a aktuálním stavem sdílené jednotky. Svou pozvánku můžete zrušit nebo předplatné přestat sdílet kliknutím na ikonu three_dots_menu a výběrem možnosti Zamítnout.