ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Sdílení předplatného


important

Tato funkce pouze umožňuje sdílet předplatné (právo používat software) s někým jiným. Neopravňuje vás k prodeji předplatného nebo jeho sdílení pro komerční účely.

Pokud máte k dispozici nějakou volnou jednotku předplatného, můžete ji sdílet s někým jiným:

1.V seznamu předplatných spojených s vaším účtem ESET HOME vyberte předplatné, které chcete sdílet, a klikněte na Otevřít předplatné.

2.Klikněte na Sdílet předplatné.

3.Vyberte počet zařízení, kolik chcete chránit. Pamatujte, že můžete vybrat pouze tolik zařízení, kolik volných jednotek v kapacitě předplatného máte k dispozici.

4.Zadejte e-mailovou adresu osoby, se kterou chcete jednotku předplatného sdílet.

share_subscription

5.Potvrďte kliknutím na Sdílet předplatné.

6.Klikněte na OK. Vlastník e-mailové adresy obdrží e-mail s pozvánkou k využití předplatného a dalšími informacemi o aktivaci ochrany na zařízení. Tento proces vyžaduje přihlášení nebo přihlášení k účtu ESET HOME.

7.Po úspěšném přihlášení k účtu ESET HOME může uživatel pozvání přijmout. Po přijetí pozvánky si stáhne online instalační balíček s aktivovaným produktem přímo do svého zařízení v závislosti na typu sdíleného předplatného, případně použije svůj účet ESET HOME k aktivaci produktu nainstalovaného pomocí samostatného nebo online instalačního balíču. Sdílené předplatné s příslušným počtem jednotek se zobrazí v seznamu předplatných uživatele.

Průvodce instalací krok za krokem najdete ESET Databázi znalostí (článek nemusí být dostupný v češtině).


note

Sdílené jednotky předplatného můžete vidět v seznamu Přehled zařízení na stránce s podrobnostmi o předplatném. Sdílená jednotka je označena e-mailovou adresou uživatele a aktuálním stavem sdílené jednotky. Svou pozvánku můžete zrušit nebo předplatné přestat sdílet kliknutím na ikonu se třemi tečkami three_dots_menu a výběrem možnosti Zamítnout.