Přidání licence

Po úspěšném přihlášení přidejte licenci do části Licence.

První přidání licence

1.Klikněte na + Přidat licenci.

2.Zadejte licenční klíč a klikněte na Přidat licenci.

3.Následně vás informujeme, že jsme na vaši e-mailovou adresu zaslali e-mail pro ověření licence. Klikněte na tlačítko Zavřít zobrazené spolu s těmito informacemi.

4.Postupujte podle pokynů v přijatém e-mailu.

Přidání další licence

Ve svém účtu můžete spravovat více než jednu licenci. Přidání nové licence:

1.V části Licence klikněte na Zobrazit všechny licence.

2.Vpravo nahoře klikněte na + Přidat licenci.

3.Do prázdného pole zadejte nebo zkopírujte platný licenční klíč a klikněte na Přidat licenci.


note

Licenční klíč naleznete v e-mailu odeslaném společností ESET nebo na licenčním štítku v případě baleného produktu.

Automaticky přidaná licence

Pokud jste při nákupu licence uvedli stejnou e-mailovou adresu, jakou jste použili při vytváření účtu ESET HOME, taková licence se vám do účtu ESET HOME automaticky propíše.

Nedaří se mi do ESET HOME přidat licenci

Obdrželi jste chybovou zprávu: "Tato licence je již spravována jiným účtem"? Licence nemůže být souběžně přidána ve více účtech ESET HOME.

Je možné, že jste se stali obětí podvodu a licence je pirátská. Kontaktujte technickou podporu.