Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Εργαλεία

Το μενού Εργαλεία περιλαμβάνει δυνατότητες που προσφέρουν επιπλέον ασφάλεια και βοηθούν στην απλοποίηση της διαχείρισης του ESET Security Ultimate. Τα ακόλουθα εργαλεία είναι διαθέσιμα:

ICON_LOG_FILES Αρχεία καταγραφής

ICON_RUNNING_PROCESSES Εκτελούμενες διεργασίες (αν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα ESET LiveGrid® στο ESET Security Ultimate)

ICON_PROTECTION_STATISTICS Αναφορά ασφαλείας

ICON_NETWORK_CONNECTIONS Συνδέσεις δικτύου (εάν το Firewall είναι ενεργοποιημένο στο ESET Security Ultimate)

ICON_SYSINSPECTOR ESET SysInspector

ICON_SCHEDULER Προγραμματισμός εργασιών

ICON_SPECIAL_CLEANER Καθαρισμός συστήματος

ICON_HOME_NETWORK Ελεγκτής δικτύου

ICON_SUBMIT_SAMPLE Υποβολή δείγματος για ανάλυση (ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο με βάση τη ρύθμιση παραμέτρων του ESET LiveGrid®).

ICON_QUARANTINE Καραντίνα

PAGE_TOOLS