Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Αναφορά ασφαλείας

Αυτή η λειτουργία παρέχει μια επισκόπηση των στατιστικών στοιχείων για τις ακόλουθες κατηγορίες:

Αποκλεισμένες ιστοσελίδες – Εμφανίζει τον αριθμό αποκλεισμένων ιστοσελίδων (διευθύνσεις URL στη λίστα αποκλεισμένων διευθύνσεων για PUA, phishing, παραβιασμένο δρομολογητή, διεύθυνση IP ή πιστοποιητικό).

Μολυσμένα αντικείμενα email που ανιχνεύτηκαν – Εμφανίζει τον αριθμό μολυσμένων αντικειμένων email που ανιχνεύτηκαν.

Ιστοσελίδες στον Γονικό έλεγχο που αποκλείστηκαν – Εμφανίζει τον αριθμό αποκλεισμένων ιστοσελίδων στον Γονικό έλεγχο.

PUA που ανιχνεύτηκαν – Εμφανίζει τον αριθμό Ενδεχομένως ανεπιθύμητων εφαρμογών (PUA).

Ανεπιθύμητα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ανιχνεύτηκαν – Εμφανίζει τον αριθμό ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ανιχνεύτηκαν.

Πρόσβαση σε κάμερα διαδικτύου που αποκλείστηκε – Εμφανίζει τον αριθμό προσπαθειών πρόσβασης σε κάμερα διαδικτύου που αποκλείστηκαν.

Έγγραφα που σαρώθηκαν – Εμφανίζει τον αριθμό σαρωμένων αντικειμένων εγγράφων.

Εφαρμογές που σαρώθηκαν – Εμφανίζει τον αριθμό σαρωμένων εκτελέσιμων αντικειμένων.

Άλλα αντικείμενα που σαρώθηκαν – Εμφανίζει τον αριθμό άλλων σαρωμένων αντικειμένων.

Αντικείμενα ιστοσελίδων που σαρώθηκαν – Εμφανίζει τον αριθμό σαρωμένων αντικειμένων ιστοσελίδων.

Αντικείμενα μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σαρώθηκαν – Εμφανίζει τον αριθμό σαρωμένων αντικειμένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αρχεία που αναλύθηκαν από το ESET LiveGuard – Εμφανίζει τον αριθμό δειγμάτων που αναλύθηκαν από το ESET LiveGuard.

Η σειρά αυτών των κατηγοριών βασίζεται στην αριθμητική τιμή από την υψηλότερη στη χαμηλότερη. Οι κατηγορίες με μηδενική τιμή δεν εμφανίζονται. Κάντε κλικ στο στοιχείο «Εμφάνιση περισσότερων» για να αναπτύξετε και να εμφανίσετε κρυφές κατηγορίες.

Το τελευταίο μέρος της αναφοράς ασφαλείας προσφέρει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε τις ακόλουθες λειτουργίες:

ESET LiveGuard

Secure Data

Γονικός έλεγχος

Anti-Theft

Εάν ενεργοποιηθεί η δυνατότητα, δεν εμφανίζεται πλέον ως μη λειτουργική στην αναφορά ασφαλείας.

Κάντε κλικ στο γρανάζιGEAR στην επάνω δεξιά γωνία για Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ειδοποιήσεων αναφοράς ασφαλείας ή επιλέξτε εάν τα δεδομένα θα εμφανίζονται για τις τελευταίες 30 ημέρες ή από την ενεργοποίηση του προϊόντος. Εάν το ESET Security Ultimate εγκαταστάθηκε πριν από λιγότερες από 30 ημέρες, τότε μπορεί να επιλεγεί μόνο ο αριθμός ημερών από την εγκατάσταση. Η περίοδος 30 ημερών ρυθμίζεται από προεπιλογή.

PAGE_SECURITY_REPORT

Η Επαναφορά δεδομένων εκκαθαρίζει όλα τα στατιστικά στοιχεία και καταργεί τα υπάρχοντα δεδομένα για την αναφορά ασφαλείας. Αυτή η ενέργεια πρέπει να επιβεβαιωθεί, εκτός από την περίπτωση που έχετε καταργήσει την επιλογή Ερώτηση πριν από την επαναφορά των στατιστικών στη διαδρομή Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Ειδοποιήσεις > Αλληλεπιδραστικοί συναγερμοί > Μηνύματα επιβεβαίωσης > Επεξεργασία.