Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Anti-Theft

Οι προσωπικές συσκευές κινδυνεύουν διαρκώς με απώλεια ή κλοπή κατά τις καθημερινές μας μετακινήσεις από το σπίτι στο γραφείο και σε άλλους δημόσιους χώρους. Το Anti-Theft είναι μια δυνατότητα που επεκτείνει την ασφάλεια σε επίπεδο χρήστη σε περίπτωση που μια συσκευή χαθεί ή κλαπεί. Το Anti-Theft σάς επιτρέπει να παρακολουθείτε τη χρήση της συσκευής και να εντοπίζετε τη χαμένη συσκευή χρησιμοποιώντας τον εντοπισμό μέσω της διεύθυνσης IP στο ESET HOME, βοηθώντας σας έτσι να ανακτήσετε τη συσκευή σας και να προστατέψετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, όπως αναζήτηση γεωγραφικών διευθύνσεων, καταγραφή εικόνων με την ενσωματωμένη κάμερα, προστασία λογαριασμών χρήστη και παρακολούθηση συσκευών, η μονάδα Anti-Theft μπορεί να βοηθήσει εσάς και τις αρχές να εντοπίσουν τον υπολογιστή ή τη συσκευή σας εάν έχει χαθεί ή κλαπεί. Στο ESET HOME, μπορείτε να δείτε τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στον υπολογιστή ή στη συσκευή σας.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Anti-Theft στο ESET HOME, ανατρέξτε στην Ηλεκτρονική βοήθεια του ESET HOME.


important

Το Anti-Theft ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά σε υπολογιστές που βρίσκονται σε τομείς, εξαιτίας περιορισμών στη διαχείριση των λογαριασμών χρηστών.

Αφού ενεργοποιήσετε το Anti-Theft, μπορείτε να βελτιστοποιήσετε την ασφάλεια της συσκευής σας από το κύριο παράθυρο του προγράμματος > Ρυθμίσεις > Εργαλεία ασφαλείας > Anti-Theft.

IDH_PAGE_ANTITHEFT

Επιλογές βελτιστοποίησης

Δεν δημιουργήθηκε λογαριασμός Phantom

Η δημιουργία ενός λογαριασμού Phantom αυξάνει την πιθανότητα εντοπισμού μιας χαμένης ή κλεμμένης συσκευής. Εάν επισημάνετε τη συσκευή σας ως χαμένη, το Anti-Theft θα αποκλείσει την πρόσβαση στους ενεργούς λογαριασμούς χρήστη σας για να προστατεύσει τα ευαίσθητα δεδομένα σας. Όποιος επιχειρήσει να χρησιμοποιήσει τη συσκευή θα επιτρέπεται να χρησιμοποιεί μόνο τον λογαριασμό Phantom. Ο λογαριασμός Phantom είναι μια μορφή λογαριασμού επισκέπτη με περιορισμένα δικαιώματα. Θα χρησιμοποιείται ως προεπιλεγμένος λογαριασμός συστήματος μέχρι να επισημανθεί η συσκευή σας ως ανακτηθείσα – εμποδίζοντας οποιονδήποτε να συνδεθεί σε άλλους λογαριασμούς χρήστη ή να αποκτήσει πρόσβαση στα δεδομένα του χρήστη.


note

Κάθε φορά που κάποιος συνδέεται στον λογαριασμό Phantom όταν ο υπολογιστής βρίσκεται σε κανονική κατάσταση, θα σας αποστέλλεται με email μια ειδοποίηση με πληροφορίες σχετικά με ύποπτη δραστηριότητα στον υπολογιστή σας. Αφού λάβετε την ειδοποίηση με email, μπορείτε να αποφασίσετε εάν θέλετε να επισημάνετε τον υπολογιστή ως χαμένο.

Για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Phantom, κάντε κλικ στο στοιχείο Δημιουργία λογαριασμού Phantom, πληκτρολογήστε το Όνομα λογαριασμού Phantom στο πεδίο κειμένου και κάντε κλικ στο στοιχείο Δημιουργία.

Όταν δημιουργήσετε τον λογαριασμό Phantom, κάντε κλικ στο στοιχείο Ρυθμίσεις λογαριασμού Phantom για να μετονομάσετε ή να καταργήσετε τον λογαριασμό.

Προστασία κωδικών πρόσβασης λογαριασμών Windows

Ο λογαριασμός χρήστη σας δεν προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης. Θα λάβετε αυτήν την προειδοποίηση βελτιστοποίησης εάν τουλάχιστον ένας λογαριασμός χρήστη δεν προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης. Η δημιουργία κωδικού πρόσβασης για όλους τους χρήστες (εκτός από τον λογαριασμό Phantom) στον υπολογιστή θα επιλύσει αυτό το ζήτημα.

Για να δημιουργήσετε έναν κωδικό πρόσβασης για τον λογαριασμό χρήστη, κάντε κλικ στο στοιχείο Διαχείριση λογαριασμών Windows και αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης ή ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1.Πατήστε τα πλήκτρα CTRL+Alt+Delete στο πληκτρολόγιό σας.

2.Κάντε κλικ στο στοιχείο Αλλαγή κωδικού πρόσβασης.

3.Αφήστε κενό το πεδίο Παλιός κωδικός πρόσβασης.

4.Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στα πεδία Νέος κωδικός πρόσβασης και Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης και πατήστε το πλήκτρο Enter.

Αυτόματη σύνδεση για λογαριασμούς Windows

Στον λογαριασμό χρήστη σας έχει ενεργοποιηθεί η αυτόματη σύνδεση. Επομένως, ο λογαριασμός σας δεν προστατεύεται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Θα λάβετε αυτήν την προειδοποίηση βελτιστοποίησης εάν έχει ενεργοποιηθεί η αυτόματη σύνδεση σε έναν τουλάχιστον λογαριασμό χρήστη. Κάντε κλικ στο στοιχείο Απενεργοποίηση αυτόματης σύνδεσης για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα βελτιστοποίησης.

Η αυτόματη σύνδεση για τον λογαριασμό Phantom ενεργοποιήθηκε

Η αυτόματη σύνδεση ενεργοποιήθηκε για τον Λογαριασμό Phantom στη συσκευή σας. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε κανονική κατάσταση, συνιστάται να μην χρησιμοποιείτε αυτόματη σύνδεση, επειδή μπορεί να προκαλέσει προβλήματα πρόσβασης στον πραγματικό λογαριασμό χρήστη σας ή να αποστέλλει ψευδείς συναγερμούς σχετικά με την κατάσταση «χαμένος» του υπολογιστή σας. Κάντε κλικ στο στοιχείο Απενεργοποίηση αυτόματης σύνδεσης για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα βελτιστοποίησης.