Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Ρυθμίσεις για προχωρημένους

Το στοιχείο «Ρυθμίσεις για προχωρημένους» σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του ESET Security Ultimate λεπτομερώς ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Για να ανοίξετε το στοιχείο «Ρυθμίσεις για προχωρημένους», ανοίξτε το κύριο παράθυρο του προγράμματος και πατήστε το πλήκτρο F5 στο πληκτρολόγιό σας ή κάντε κλικ στα στοιχεία Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις για προχωρημένους.


note

Με βάση τη Ρύθμιση πρόσβασης που έχετε ορίσει, ενδέχεται να σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε έναν κωδικό πρόσβασης για να ανοίξετε το στοιχείο «Ρυθμίσεις για προχωρημένους».

Στις ρυθμίσεις για προχωρημένους, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των ακόλουθων ρυθμίσεων:

Μηχανισμός ανίχνευσης:

Ενημέρωση

Προστασίες

Εργαλεία

Συνδεσιμότητα

Περιβάλλον χρήστη

Ειδοποιήσεις

Ρυθμίσεις απορρήτου

CONFIG_SCANNER