Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Συνδεσιμότητα

Σε συγκεκριμένα δίκτυα, ένας διακομιστής μεσολάβησης μπορεί να μεσολαβήσει στην επικοινωνία μεταξύ του υπολογιστή σας και του διαδικτύου. Εάν χρησιμοποιείτε διακομιστή μεσολάβησης, πρέπει να ορίσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις. Διαφορετικά, το ESET Security Ultimate και οι μονάδες του δεν μπορούν να ενημερωθούν αυτόματα. Στο ESET Security Ultimate, η ρύθμιση του διακομιστή μεσολάβησης είναι διαθέσιμη σε δύο διαφορετικές ενότητες του στοιχείου Ρυθμίσεις για προχωρημένους.

Η ρύθμιση παραμέτρων για τις καθολικές ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης μπορεί να γίνει στη διαδρομή Ρυθμίσεις για προχωρημένους Συνδεσιμότητα > Διακομιστής μεσολάβησης. Ο καθορισμός του διακομιστή μεσολάβησης σε αυτό το επίπεδο προσδιορίζει τις γενικές ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης στο σύνολο του ESET Security Ultimate. Οι παράμετροι που ορίζονται εδώ θα χρησιμοποιούνται από όλες τις μονάδες που απαιτούν σύνδεση με το διαδίκτυο.

Για να καθορίσετε καθολικές ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης, ενεργοποιήστε το στοιχείο Χρήση διακομιστή μεσολάβησης και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση για το στοιχείο Διακομιστής μεσολάβησης καθώς και τη Θύρα του.

Αν η επικοινωνία με το διακομιστή μεσολάβησης απαιτεί έλεγχο ταυτότητας, επιλέξτε Ο διακομιστής μεσολάβησης απαιτεί έλεγχο ταυτότητας και εισαγάγετε ένα έγκυρο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στα αντίστοιχα πεδία Όνομα χρήστη και Κωδικός πρόσβασης. Κάντε κλικ στο στοιχείο Ανίχνευση διακομιστή μεσολάβησης για να ανιχνευτεί και να συμπληρωθούν αυτόματα οι ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησης. Το ESET Security Ultimate θα αντιγράψει τις παραμέτρους που καθορίζονται στις επιλογές διαδικτύου για το πρόγραμμα περιήγησης Internet Explorer ή Google Chrome.


note

Πρέπει να πληκτρολογήσετε οι ίδιοι το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης στις ρυθμίσεις Διακομιστής μεσολάβησης.

Χρήση απευθείας σύνδεσης εάν δεν υπάρχει διαθέσιμος διακομιστής μεσολάβησης – Εάν το ESET Security Ultimate έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να συνδέεται μέσω διακομιστή μεσολάβησης και η επικοινωνία με το διακομιστή μεσολάβησης δεν είναι δυνατή, το ESET Security Ultimate θα παρακάμπτει το διακομιστή μεσολάβησης και θα επικοινωνεί απευθείας με τους διακομιστές της ESET.

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του διακομιστή μεσολάβησης στη διαδρομή Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Ενημέρωση > Προφίλ > Ενημερώσεις > Επιλογές σύνδεσης επιλέγοντας το στοιχείο Σύνδεση μέσω διακομιστή μεσολάβησης από το αναπτυσσόμενο μενού Λειτουργία διακομιστή μεσολάβησης. Αυτή η ρύθμιση παραμέτρων ισχύει μόνο για ενημερώσεις και συνιστάται για φορητούς υπολογιστές που λαμβάνουν ενημερώσεις μονάδων από απομακρυσμένες τοποθεσίες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ρυθμίσεις ενημερώσεων για προχωρημένους.

CONFIG_PROXY_SERVER