Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Περιβάλλον χρήστη

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της συμπεριφοράς του γραφικού περιβάλλοντος χρήστη του προγράμματος, ανοίξτε τα στοιχεία Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Περιβάλλον χρήστη.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την οπτική εμφάνιση και τα εφέ του προγράμματος στην οθόνη των Ρυθμίσεων για προχωρημένους Στοιχεία περιβάλλοντος χρήστη.

Για τη μέγιστη προστασία από το λογισμικό ασφάλειας, μπορείτε να αποτρέψετε την κατάργηση εγκατάστασης και οποιεσδήποτε μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές προστατεύοντας τις ρυθμίσεις με έναν κωδικό πρόσβασης, χρησιμοποιώντας το εργαλείο Ρύθμιση πρόσβασης.


note

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της συμπεριφοράς των ειδοποιήσεων συστήματος, των συναγερμών ανίχνευσης και των καταστάσεων εφαρμογής, ανατρέξτε στην ενότητα Ειδοποιήσεις.