Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Ειδοποιήσεις

Για να διαχειριστείτε τις ειδοποιήσεις του ESET Security Ultimate, ανοίξτε τα στοιχεία Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Ειδοποιήσεις. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των ακόλουθων τύπων ειδοποιήσεων:

Καταστάσεις εφαρμογών – Ειδοποιήσεις που εμφανίζονται στο κύριο παράθυρο του προγράμματος > Επισκόπηση.

Ειδοποιήσεις επιφάνειας εργασίας – Μικρά παράθυρα ειδοποιήσεων που βρίσκονται δίπλα στη γραμμή εργασιών.

Αλληλεπιδραστικοί συναγερμοί – Παράθυρα συναγερμών και πλαίσια μηνυμάτων που απαιτούν αλληλεπίδραση από τον χρήστη.

Προώθηση (Ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) – Οι ειδοποιήσεις email αποστέλλονται στην καθορισμένη διεύθυνση email.


CONFIG_NOTIFICATIONS

icon_section Καταστάσεις εφαρμογών

Καταστάσεις εφαρμογής - Κάντε κλικ στο στοιχείο Επεξεργασία για να επιλέξετε τις καταστάσεις εφαρμογής που θα εμφανίζονται στην αρχική ενότητα του κύριου παραθύρου προγράμματος > Επισκόπηση.