Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Ειδοποιήσεις επιφάνειας εργασίας

Οι ειδοποιήσεις επιφάνειας εργασίας επισημαίνονται από ένα μικρό παράθυρο ειδοποίησης δίπλα στη γραμμή εργασιών του συστήματος. Από προεπιλογή, αυτό εμφανίζεται για 10 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, εξαφανίζεται αργά. Οι ειδοποιήσεις περιλαμβάνουν επιτυχημένες ενημερώσεις προϊόντων, νέες συσκευές που συνδέονται, ολοκλήρωση εργασιών σάρωσης για ιούς ή νέες απειλές που εντοπίστηκαν.

CONFIG_DESKTOP_NOTIFICATIONS

Εμφάνιση ειδοποιήσεων στην επιφάνεια εργασίας – Συνιστάται να διατηρείτε αυτή την επιλογή ενεργή, έτσι ώστε το προϊόν να μπορεί να σας ειδοποιεί όταν προκύπτει ένα νέο συμβάν.

Ειδοποιήσεις επιφάνειας εργασίας – Κάντε κλικ στο στοιχείο Επεξεργασία για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε συγκεκριμένες Ειδοποιήσεις επιφάνειας εργασίας.

Να μην εμφανίζονται ειδοποιήσεις κατά την εκτέλεση εφαρμογών σε λειτουργία πλήρους οθόνης – Καταστέλλονται όλες οι μη αλληλεπιδραστικές ειδοποιήσεις σε λειτουργία πλήρους οθόνης.

Εμφάνιση χρόνου σε δευτερόλεπτα – Ρυθμίστε τη διάρκεια ορατότητας της ειδοποίησης. Η τιμή πρέπει να είναι μεταξύ 3-30 δευτερολέπτων.

Διαφάνεια – Ρυθμίστε το ποσοστό διαφάνειας της ειδοποίησης. Το υποστηριζόμενο εύρος είναι 0 (χωρίς διαφάνεια) έως 80 (πολύ υψηλή διαφάνεια).

Ελάχιστο επίπεδο λεπτομερειών σχετικά με τα συμβάντα που εμφανίζονται – Ρυθμίστε το αρχικό επίπεδο σοβαρότητας των ειδοποιήσεων που θα εμφανίζεται. Από το αναπτυσσόμενο μενού, επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

oΕγγραφές διαγνωστικού ελέγχου – Εμφανίζει πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη ρύθμιση του προγράμματος και όλες τις παραπάνω εγγραφές.

oΕγγραφές πληροφοριών – Εμφανίζει πληροφοριακά μηνύματα, όπως μη τυπικά συμβάντα δικτύου, συμπεριλαμβανομένων μηνυμάτων επιτυχούς ενημέρωσης, καθώς και όλες τις παραπάνω εγγραφές.

oΠροειδοποιήσεις – Εμφανίζει μηνύματα προειδοποίησης, σφάλματα και κρίσιμα σφάλματα (π.χ. η ενημέρωση απέτυχε).

oΣφάλματα – Εμφανίζει σφάλματα (για παράδειγμα, η προστασία εγγράφου δεν ξεκίνησε) και κρίσιμα σφάλματα.

oΚρίσιμες προειδοποιήσεις – Εμφανίζει μόνο κρίσιμα σφάλματα (σφάλμα κατά την έναρξη της προστασίας Antivirus ή μολυσμένο σύστημα, κ.λπ.).

Σε συστήματα πολλών χρηστών, να εμφανίζονται ειδοποιήσεις στην οθόνη αυτού του χρήστη – Επιτρέπει σε επιλεγμένους λογαριασμούς να λαμβάνουν ειδοποιήσεις επιφάνειας εργασίας. Για παράδειγμα, εάν δεν χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό διαχειριστή, πληκτρολογήστε το πλήρες όνομα λογαριασμού και οι ειδοποιήσεις επιφάνειας εργασίας θα εμφανίζονται για τον συγκεκριμένο λογαριασμό. Μόνον ένας λογαριασμός χρήστη μπορεί να λαμβάνει τις ειδοποιήσεις επιφάνειας εργασίας.

Να επιτρέπεται στις ειδοποιήσεις να εστιάζουν στην οθόνη – Επιτρέπει στις ειδοποιήσεις να εστιάζουν στην οθόνη και να είναι προσπελάσιμες από το μενού ALT + Tab.