Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Παράθυρο διαλόγου - Καταστάσεις εφαρμογής

Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου, μπορείτε να επιλέξετε τις καταστάσεις εφαρμογής που θα εμφανίζονται. Για παράδειγμα, όταν τίθεται σε παύση η προστασία Antivirus και Antispyware ή ενεργοποιείται η λειτουργία Gamer.

Επίσης, θα εμφανίζεται η κατάσταση εφαρμογής εάν το προϊόν σας δεν έχει ενεργοποιηθεί ή εάν έληξε η συνδρομή.