Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Λίστα ειδοποιήσεων επιφάνειας εργασίας

Για να προσαρμόσετε την ορατότητα των ειδοποιήσεων επιφάνειας εργασίας (που εμφανίζονται κάτω δεξιά στην οθόνη), μεταβείτε στα στοιχεία Ρυθμίσεις για προχωρημένους, Ειδοποιήσεις > Ειδοποιήσεις επιφάνειας εργασίας. Κάντε κλικ στο στοιχείο Επεξεργασία που βρίσκεται δίπλα στο στοιχείο Ειδοποιήσεις επιφάνειας εργασίας και επιλέξτε το κατάλληλο πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση.

CONFIG_NOTIFICATIONS_APPLICATION

Γενικά

Εμφάνιση ειδοποιήσεων αναφοράς ασφαλείας – Θα λαμβάνετε μια ειδοποίηση όταν δημιουργείται μια νέα Αναφορά ασφαλείας.

Εμφάνιση ειδοποιήσεων της εφαρμογής What's new – Ειδοποιήσεις για όλες τις νέες και βελτιωμένες δυνατότητες της πιο πρόσφατης έκδοσης του προϊόντος.

Το αρχείο στάλθηκε για ανάλυση - Θα λαμβάνετε μια ειδοποίηση κάθε φορά που το ESET Security Ultimate θα στέλνει ένα αρχείο για ανάλυση.

Ελεγκτής δικτύου

Ειδοποίηση σχετικά με συσκευές δικτύου που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα – Λήψη ειδοποίησης όταν μια νέα συσκευή συνδεθεί στο δίκτυο.

Προστασία δικτύου

Το προφίλ δικτύου άλλαξε – Λήψη ειδοποίησης όταν αλλάζει το προφίλ δικτύου.

Προειδοποιήσεις προστασίας Wi-Fi – Θα λαμβάνετε μια ειδοποίηση όταν προσπαθείτε να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο Wi-Fi με αδύναμο ή καθόλου κωδικό πρόσβασης.

Ενημέρωση

Η ενημέρωση εφαρμογής είναι έτοιμη – Θα λαμβάνετε μια ειδοποίηση όταν θα είναι έτοιμη ενημέρωση για μια νέα έκδοση του ESET Security Ultimate.

Ο Μηχανισμός ανίχνευσης ενημερώθηκε με επιτυχία - Θα λαμβάνετε μια ειδοποίηση όταν το προϊόν ενημερώνει τις λειτουργικές μονάδες του Μηχανισμού ανίχνευσης.

Οι λειτουργικές μονάδες ενημερώθηκαν με επιτυχία - Θα λαμβάνετε μια ειδοποίηση όταν το προϊόν ενημερώνει τα στοιχεία του προγράμματος.

Για να ορίσετε γενικές ρυθμίσεις για τις Ειδοποιήσεις επιφάνειας εργασίας, για παράδειγμα, για πόσο χρονικό διάστημα θα εμφανίζεται το μήνυμα ή το ελάχιστο επίπεδο λεπτομερειών των συμβάντων που θα εμφανίζεται, δείτε τις Ειδοποιήσεις επιφάνειας εργασίας στη διαδρομή Εγκατάσταση για προχωρημένους > Ειδοποιήσεις.