Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Αλληλεπιδραστικοί συναγερμοί


important

Αναζητάτε πληροφορίες για συνήθεις συναγερμούς και ειδοποιήσεις;

Εντοπίστηκε απειλή

Η διεύθυνση έχει αποκλειστεί

Το προϊόν δεν έχει ενεργοποιηθεί

Αλλαγή σε προϊόν με περισσότερες δυνατότητες

Αλλαγή σε προϊόν με λιγότερες δυνατότητες

Υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση

Οι πληροφορίες ενημέρωσης δεν είναι συνεπείς

Αντιμετώπιση προβλημάτων με το μήνυμα «Αποτυχία ενημέρωσης των λειτουργικών μονάδων»

Επίλυση σφαλμάτων ενημέρωσης λειτουργικών μονάδων

Αποκλείστηκε απειλή δικτύου

Ανάκληση πιστοποιητικού ιστότοπου

Η ενότητα Αλληλεπιδραστικοί συναγερμοί στη διαδρομή Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Ειδοποιήσεις σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους για τον χειρισμό των πλαισίων μηνυμάτων και των αλληλεπιδραστικών συναγερμών για ανιχνεύσεις, όπου απαιτείται απόφαση από έναν χρήστη (για παράδειγμα, ενδεχόμενος ιστότοπος phishing), από το ESET Security Ultimate.

CONFIG_ALERT

Αλληλεπιδραστικοί συναγερμοί

Η απενεργοποίηση του στοιχείου Εμφάνιση αλληλεπιδραστικών συναγερμών αποκρύπτει όλα τα παράθυρα συναγερμών και τα πλαίσια διαλόγου εντός του προγράμματος περιήγησης, και είναι κατάλληλη μόνο για περιορισμένο αριθμό ειδικών καταστάσεων. Συνιστάται αυτή η επιλογή να παραμένει ενεργοποιημένη.

Ανταλλαγή μηνυμάτων μέσα από το προϊόν

Η ανταλλαγή μηνυμάτων μέσα από το προϊόν σχεδιάστηκε για να ενημερώνει τους χρήστες σχετικά με τα νέα της ESET και άλλες επικοινωνίες. Η αποστολή μηνυμάτων προώθησης απαιτεί τη συγκατάθεση του χρήστη. Συνεπώς, τα μηνύματα μάρκετινγκ δεν αποστέλλονται στο χρήστη από προεπιλογή (εμφανίζεται ως Λατινικό ερωτηματικό). Εάν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, συμφωνείτε να λαμβάνετε μηνύματα προώθησης της ESET. Εάν δεν σας ενδιαφέρει να λαμβάνετε υλικό προώθησης της ESET, απενεργοποιήστε την επιλογή Εμφάνιση μηνυμάτων προώθησης.

Πλαίσια μηνυμάτων

Για να κλείνουν αυτόματα τα πλαίσια μηνυμάτων μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, επιλέξτε Αυτόματο κλείσιμο πλαισίων μηνυμάτων. Εάν δεν κλείσουν μη αυτόματα, τα παράθυρα συναγερμών κλείνουν αυτόματα μετά από την πάροδο του καθορισμένου χρονικού διαστήματος.

Εμφάνιση χρόνου σε δευτερόλεπτα – Ρυθμίζει τη διάρκεια ορατότητας του συναγερμού. Η τιμή πρέπει να είναι μεταξύ 10-999 δευτερόλεπτα.

Μηνύματα επιβεβαίωσης – Κάντε κλικ στο στοιχείο Επεξεργασία για να εμφανιστεί μια λίστα μηνυμάτων επιβεβαίωσης για τα οποία μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εμφανίζονται ή όχι.