Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Ενεργοποίηση προϊόντος

Υπάρχουν διάφορες διαθέσιμες μέθοδοι για να ενεργοποιήσετε το προϊόν σας. Η διαθεσιμότητα ενός συγκεκριμένου σεναρίου ενεργοποίησης στο παράθυρο ενεργοποίησης ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα και με τα μέσα διανομής (CD/DVD, ιστότοπος της ESET κ.λπ.):

Εάν αγοράσατε το προϊόν σε συσκευασία πώλησης ή λάβατε ένα email με στοιχεία συνδρομής, ενεργοποιήστε το προϊόν σας κάνοντας κλικ στο στοιχείο Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί ενεργοποίησης που έχετε αγοράσει. Για να είναι επιτυχής η ενεργοποίηση, πρέπει να εισαγάγετε το κλειδί ενεργοποίησης όπως σας παραδίδεται. Το κλειδί ενεργοποίησης είναι μια μοναδική συμβολοσειρά με μορφή XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX ή XXXX-XXXXXXXX, το οποίο χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση του κατόχου της συνδρομής και για την ενεργοποίηση. Το κλειδί ενεργοποίησης βρίσκεται συνήθως μέσα ή στο πίσω μέρος της συσκευασίας του προϊόντος.

Αφού επιλέξετε Χρήση του λογαριασμού ESET HOME, θα σας ζητηθεί να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο ESET HOME.

Εάν δεν έχετε συνδρομή και θέλετε να αγοράσετε μία, κάντε κλικ στο στοιχείο Αγορά συνδρομής. Θα ανακατευθυνθείτε στον ιστότοπο του τοπικού διανομέα της ESET. Οι συνδρομές οικιακών προϊόντων ESET για Windows δεν είναι δωρεάν.

Μπορείτε να αλλάξετε τη συνδρομή του προϊόντος ανά πάσα στιγμή. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στα στοιχεία Βοήθεια και υποστήριξη > Αλλαγή συνδρομής στο κύριο παράθυρο του προγράμματος. Θα δείτε ένα δημόσιο αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση της συνδρομής σας στην Υποστήριξη της ESET.

MONITOR_RED Απέτυχε η ενεργοποίηση προϊόντος;

ACTIVATION