Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Η ενεργοποίηση απέτυχε - συνήθη σενάρια

Εάν η ενεργοποίηση του ESET Security Ultimate δεν είναι επιτυχής, τα πιο συνηθισμένα σενάρια είναι:

Το κλειδί ενεργοποίησης χρησιμοποιείται ήδη.

Έχετε εισαγάγει μη έγκυρο κλειδί ενεργοποίησης.

Λείπουν ή δεν είναι έγκυρες πληροφορίες στη φόρμα ενεργοποίησης.

Η επικοινωνία με τον διακομιστή ενεργοποίησης απέτυχε.

Καμία σύνδεση ή απενεργοποιημένη σύνδεση με τους διακομιστές ενεργοποίησης της ESET.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει το σωστό κλειδί ενεργοποίησης και ότι η σύνδεσή σας στο Internet είναι ενεργή. Προσπαθήστε ξανά να ενεργοποιήσετε το ESET Security Ultimate. Εάν χρησιμοποιείτε λογαριασμό ESET HOME για την ενεργοποίηση, ανατρέξτε στο θέμα Συνδρομές και διαχείριση συνδρομών ESET HOME – Ηλεκτρονική βοήθεια.


note

Εάν λάβετε ένα συγκεκριμένο σφάλμα (για παράδειγμα, Συνδρομή σε αναστολή ή Υπέρβαση ορίου συνδρομής), ακολουθήστε τις οδηγίες στο θέμα Κατάσταση συνδρομής.

Εάν η ενεργοποίηση ESET Security Ultimate εξακολουθεί να μην είναι δυνατή, το Πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων ενεργοποίησης της ESET σάς καθοδηγεί σε συνήθεις ερωτήσεις, σφάλματα και προβλήματα σχετικά με την ενεργοποίηση και την αδειοδότηση (διαθέσιμο στα Αγγλικά και σε πολλές άλλες γλώσσες).