Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Κατάσταση συνδρομής

Η συνδρομή σας μπορεί να έχει διαφορετικές καταστάσεις. Μπορείτε να βρείτε την κατάσταση της συνδρομής σας στο ESET HOME. Για να προσθέσετε τη συνδρομή σας στον λογαριασμό σας στο ESET HOME, δείτε το θέμα Προσθήκη συνδρομής.


note

Εάν δεν έχετε λογαριασμό στο ESET HOME, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό στο ESET HOME.

Εάν η κατάσταση της συνδρομής δεν επισημαίνεται ως Ενεργή, θα λάβετε ένα σφάλμα κατά την ενεργοποίηση ή μια ειδοποίηση στο κύριο παράθυρο του προγράμματος.

Για να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις κατάστασης συνδρομής, ανοίξτε τα στοιχεία Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Ειδοποιήσεις > Καταστάσεις εφαρμογών. Κάντε κλικ στο στοιχείο Επεξεργασία που βρίσκεται δίπλα στο στοιχείο Καταστάσεις εφαρμογών, αναπτύξτε το στοιχείο Αδειοδότηση και καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου που βρίσκεται δίπλα στην ειδοποίηση που θέλετε να απενεργοποιήσετε. Η απενεργοποίηση της ειδοποίησης δεν επιλύει το ζήτημα.

Δείτε περιγραφές και προτεινόμενες λύσεις για διαφορετικές καταστάσεις της συνδρομής στον παρακάτω πίνακα:

Κατάσταση συνδρομής

Περιγραφή

Λύση

Ενεργή

Η συνδρομή είναι έγκυρη και δεν απαιτείται αλληλεπίδραση από εσάς. Το ESET Security Ultimate μπορεί να ενεργοποιηθεί και μπορείτε να βρείτε τις λεπτομέρειες της συνδρομής στο κύριο παράθυρο του προγράμματος > Βοήθεια και υποστήριξη.

 

Υπέρβαση ορίου

Οι συσκευές που χρησιμοποιούν αυτήν τη συνδρομή είναι περισσότερες από αυτές που επιτρέπονται. Θα λάβετε ένα σφάλμα ενεργοποίησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το θέμα Η ενεργοποίηση απέτυχε λόγω υπέρβασης ορίου της συνδρομής.

Σε αναστολή

Η συνδρομή βρίσκεται σε αναστολή λόγω ζητημάτων που αφορούν την πληρωμή. Για να χρησιμοποιήσετε τη συνδρομή, βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία πληρωμής σας στο ESET HOME είναι ενημερωμένα ή επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή της συνδρομής. Μπορεί να λάβετε αυτό το σφάλμα κατά την ενεργοποίηση ή στο κύριο παράθυρο του προγράμματος.

Εγκατεστημένο προϊόν – Εάν έχετε λογαριασμό στο ESET HOME, στην ειδοποίηση που εμφανίζεται στο κύριο παράθυρο του προγράμματος, κάντε κλικ στο στοιχείο Διαχείριση συνδρομής στο ESET HOME και ελέγξτε τα στοιχεία πληρωμής σας. Διαφορετικά, επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή της συνδρομής σας.

 

Σφάλμα ενεργοποίησης – Εάν έχετε λογαριασμό στο ESET HOME, στο παράθυρο σφάλματος ενεργοποίησης, κάντε κλικ στο στοιχείο Άνοιγμα του ESET HOME και ελέγξτε τα στοιχεία πληρωμής σας. Διαφορετικά, επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή της συνδρομής σας.

Έληξε

Η συνδρομή σας έληξε και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συνδρομή για να ενεργοποιήσετε το ESET Security Ultimate. Μπορεί να λάβετε αυτό το σφάλμα κατά την ενεργοποίηση ή στο κύριο παράθυρο του προγράμματος. Εάν έχετε ήδη εγκαταστήσει το ESET Security Ultimate, ο υπολογιστής σας δεν προστατεύεται και δεν ενημερώνεται.

Εγκατεστημένο προϊόν – Στην ειδοποίηση που εμφανίζεται στο κύριο παράθυρο του προγράμματος, κάντε κλικ στο στοιχείο Ανανέωση συνδρομής και ακολουθήστε τις οδηγίες στο θέμα Πώς μπορώ να ανανεώσω τη συνδρομή μου; ή κάντε κλικ στο στοιχείο Ενεργοποίηση προϊόντος και επιλέξτε τη μέθοδο ενεργοποίησης.

 

Σφάλμα ενεργοποίησης – Στο παράθυρο σφάλματος ενεργοποίησης, κάντε κλικ στο στοιχείο Ανανέωση συνδρομής και ακολουθήστε τις οδηγίες στο θέμα Πώς μπορώ να ανανεώσω τη συνδρομή μου; ή πληκτρολογήστε ένα νέο ή ανανεωμένο κλειδί ενεργοποίησης και κάντε κλικ στο στοιχείο Ανανέωση συνδρομής.

Ακυρώθηκε

Η συνδρομή σας ακυρώθηκε από την ESET ή από τον μεταπωλητή της συνδρομής σας.

Εάν λάβετε ένα σφάλμα: Ακυρώθηκε η συνδρομή στο κύριο παράθυρο του προγράμματος ή κατά την ενεργοποίηση και η συνδρομή σας θα πρέπει να λειτουργεί κανονικά, επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή της συνδρομής σας.