Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Γονικός έλεγχος

Εάν έχετε ήδη ενεργοποιήσει τον Γονικό έλεγχο στο ESET Security Ultimate, πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Γονικού ελέγχου και για όλους τους σχετικούς λογαριασμούς χρήστη.

Εάν είναι ενεργός ο Γονικός έλεγχος και δεν έχει γίνει ρύθμιση παραμέτρων για τους λογαριασμούς χρηστών, το ESET Security Ultimate εμφανίζει μια ειδοποίηση «Ο Γονικός έλεγχος δεν ρυθμίστηκε» στην οθόνη Επισκόπηση. Κάντε κλικ στο στοιχείο Ρύθμιση των κανόνων και ανατρέξτε στην ενότητα Γονικός έλεγχος για περισσότερες πληροφορίες.