Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Γονικός έλεγχος

Η μονάδα Γονικού ελέγχου σάς επιτρέπει να διαμορφώνετε ρυθμίσεις γονικού ελέγχου, οι οποίες παρέχουν στους γονείς αυτοματοποιημένα εργαλεία με τα οποία προστατεύουν τα παιδιά και καθορίζουν περιορισμούς για συσκευές και υπηρεσίες. Στόχος είναι να μην επιτρέπεται στα παιδιά και τους εφήβους η πρόσβαση σε σελίδες με ακατάλληλο ή επιβλαβές περιεχόμενο.

Ο Γονικός έλεγχος σάς επιτρέπει να αποκλείετε ιστοσελίδες που μπορεί να περιέχουν ενδεχομένως προσβλητικό περιεχόμενο. Επιπλέον, οι γονείς μπορούν να εμποδίζουν την πρόσβαση σε περισσότερες από 40 προκαθορισμένες κατηγορίες ιστότοπων και περισσότερες από 140 υποκατηγορίες.

Για να ενεργοποίησετε τον Γονικό έλεγχο για ένα συγκεκριμένο λογαριασμό χρήστη, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1.Ο Γονικός έλεγχος είναι απενεργοποιημένος από προεπιλογή στο ESET Security Ultimate. Υπάρχουν δύο μέθοδοι για την ενεργοποίηση του Γονικού ελέγχου:

Κάντε κλικ στο εικονίδιο εναλλαγής MODULE_INACTIVE στη διαδρομή Ρυθμίσεις > Προστασία διαδικτύου > Γονικός έλεγχος από το κύριο παράθυρο του προγράμματος και αλλάξτε την κατάσταση του Γονικού ελέγχου σε ενεργή.

Ανοίξτε τα στοιχεία Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Προστασίες > Προστασία πρόσβασης στο διαδίκτυο > Γονικός έλεγχος και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το κουμπί εναλλαγής που βρίσκεται δίπλα στο στοιχείο Ενεργοποίηση γονικού ελέγχου.

2.Κάντε κλικ στα στοιχεία Ρυθμίσεις > Προστασία διαδικτύου > Γονικός έλεγχος από το κύριο παράθυρο του προγράμματος. Παρόλο που εμφανίζεται η ένδειξη Ενεργοποιημένο δίπλα από το στοιχείο Γονικός έλεγχος, πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους για τον γονικό έλεγχο για το λογαριασμό που επιθυμείτε κάνοντας κλικ στο σύμβολο βέλους και στη συνέχεια επιλέγοντας στο επόμενο παράθυρο Προστατευόμενος λογαριασμός παιδιού ή Γονικός λογαριασμός. Στο επόμενο παράθυρο επιλέξτε την ημερομηνία γέννησης, για να προσδιοριστεί το επίπεδο πρόσβασης και οι συνιστώμενες ιστοσελίδες που είναι κατάλληλες για την ηλικία. Ο Γονικός έλεγχος θα είναι τώρα ενεργός για τον καθορισμένο λογαριασμό χρήστη. Κάντε κλικ στο στοιχείο Αποκλεισμένο περιεχόμενο και ρυθμίσεις κάτω από το όνομα λογαριασμού για να προσαρμόσετε τις κατηγορίες που θέλετε να επιτρέπονται ή να αποκλείονται στην καρτέλα Κατηγορίες. Για να επιτρέπονται ή να αποκλείονται προσαρμοσμένες ιστοσελίδες που δεν αντιστοιχούν σε μια κατηγορία, κάντε κλικ στην καρτέλα Εξαιρέσεις.

PAGE_SETTINGS_PARENTAL

Εάν μεταβείτε στη θέση Ρυθμίσεις > Προστασία διαδικτύου > Γονικός έλεγχος από το κύριο παράθυρο του ESET Security Ultimate, θα δείτε ότι το κύριο παράθυρο περιέχει τα εξής στοιχεία:

Λογαριασμοί χρηστών των Windows

Εάν έχετε δημιουργήσει έναν ρόλο για έναν υπάρχοντα λογαριασμό, θα εμφανίζεται εδώ. Κάντε κλικ στο ρυθμιστικό MODULE_INACTIVE έτσι ώστε να εμφανιστεί ένα πράσινο σημάδι ελέγχου MODULE_ENABLED δίπλα στον Γονικό έλεγχο για τον λογαριασμό. Στον ενεργό λογαριασμό, κάντε κλικ στο στοιχείο Αποκλεισμένο περιεχόμενο και ρυθμίσεις για να δείτε τη λίστα επιτρεπόμενων κατηγοριών ιστοσελίδων για αυτόν το λογαριασμό και των αποκλεισμένων και μη αποκλεισμένων ιστοσελίδων.

Το κάτω μέρος του παραθύρου περιέχει

Προσθήκη εξαίρεσης για έναν ιστότοπο – Ο συγκεκριμένος ιστότοπος μπορεί να επιτραπεί ή να αποκλειστεί ανάλογα με τις προτιμήσεις σας για κάθε γονικό λογαριασμό ξεχωριστά.

Εμφάνιση αρχείων καταγραφής – Με αυτή την επιλογή εμφανίζεται ένα λεπτομερές αρχείο καταγραφής της δραστηριότητας Γονικού ελέγχου (αποκλεισμένες σελίδες, ο λογαριασμός για τον οποίο αποκλείστηκε η σελίδα, η κατηγορία κ.λπ.). Επίσης μπορείτε να φιλτράρετε αυτό το αρχείο καταγραφής με βάση τα κριτήρια που επιλέγετε κάνοντας κλικ στο στοιχείο MODULE_INACTIVE Φιλτράρισμα.

Γονικός έλεγχος

Μετά την απενεργοποίηση του Γονικού ελέγχου, εμφανίζεται ένα παράθυρο Απενεργοποίηση γονικού ελέγχου. Εδώ μπορείτε να ορίσετε το χρονικό διάστημα για το οποίο θα είναι απενεργοποιημένη η προστασία. Η επιλογή τότε αλλάζει σε Σε παύση ή Οριστικά απενεργοποιημένο.

Είναι σημαντικό να προστατεύετε τις ρυθμίσεις στο ESET Security Ultimate με κωδικό πρόσβασης. Αυτός ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να ρυθμιστεί στην ενότητα Ρύθμιση πρόσβασης. Εάν δεν έχει καθοριστεί κωδικός πρόσβασης, θα εμφανιστεί η ακόλουθη προειδοποίηση – Προστασία όλων των ρυθμίσεων με κωδικό πρόσβασης για αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών. Οι περιορισμοί που ορίζονται στον Γονικό έλεγχο επηρεάζουν μόνο τους τυπικούς λογαριασμούς χρηστών. Επειδή ο Διαχειριστής μπορεί να παρακάμψει κάθε περιορισμό δεν θα επηρεαστεί καθόλου.


note

Για να λειτουργήσει σωστά ο γονικός έλεγχος απαιτείται να ενεργοποιηθεί ο Σαρωτής δικτυακής κίνησης, η Σάρωση κίνησης HTTP(S) και το Τείχος προστασίας. Όλες αυτές οι λειτουργικότητες είναι ενεργοποιημένες από προεπιλογή.