Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Προστασία Anti-Phishing

Το Phishing είναι μια εγκληματική δραστηριότητα που χρησιμοποιεί την κοινωνική μηχανική (χειραγώγηση χρηστών για την απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών). Το Phishing χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα, όπως αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, PIN κ.λπ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο γλωσσάρι. Το ESET Security Ultimate περιλαμβάνει Προστασία Anti-Phishing, η οποία αποκλείει ιστοσελίδες που είναι γνωστό ότι διανέμουν περιεχόμενο αυτού του τύπου.

Η Προστασία Anti-Phishing είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να οριστεί στα στοιχεία Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Προστασίες > Προστασία πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Επισκεφτείτε το άρθρο στη Γνωσιακή βάση μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Προστασία Anti-Phishing στο ESET Security Ultimate.

Πρόσβαση σε έναν ιστότοπο phishing

Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε έναν αναγνωρισμένο ιστότοπο phishing, το πρόγραμμα περιήγησης θα εμφανίζει το ακόλουθο παράθυρο διαλόγου. Εάν θέλετε οπωσδήποτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπο, κάντε κλικ στην επιλογή Παράβλεψη απειλής (δεν συνιστάται).

WEB_PHISHING


note

Οι πιθανοί ιστότοποι phishing που έχουν τοποθετηθεί στη λίστα μη αποκλεισμένων διευθύνσεων λήγουν μετά από μερικές ώρες από προεπιλογή. Για να επιτρέπεται μόνιμα η πρόσβαση σε έναν ιστότοπο, χρησιμοποιήστε το εργαλείο Διαχείριση διευθύνσεων URL. Στη διαδρομή Ρυθμίσεις για προχωρημένους, Προστασίες > Προστασία πρόσβασης στο διαδίκτυο > Διαχείριση διευθύνσεων URL > Λίστα διευθύνσεων > Επεξεργασία προσθέστε στη λίστα τον ιστότοπο που θέλετε να επεξεργαστείτε.

Αναφορά ιστότοπου phishing

Ο σύνδεσμος Αναφορά εσφαλμένα αποκλεισμένης σελίδας σάς επιτρέπει να αναφέρετε έναν ιστότοπο που ανιχνεύεται εσφαλμένα ως απειλή.

Εναλλακτικά, μπορείτε να υποβάλετε τον ιστότοπο με ηλεκτρονική αλληλογραφία. Στείλτε το μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση samples@eset.com. Φροντίστε να χρησιμοποιείτε ένα περιγραφικό θέμα και να περιλαμβάνετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τον ιστότοπο (π.χ. τη σελίδα από την οποία μεταφερθήκατε στον ιστότοπο, από πού μάθατε για τον ιστότοπο κ.λπ.).