Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Διαχείριση λίστας διευθύνσεων URL

Το στοιχείο Διαχείριση λίστας διευθύνσεων URL στη διαδρομή Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Προστασίες > Προστασία πρόσβασης στο διαδίκτυο σάς επιτρέπει να καθορίσετε διευθύνσεις HTTP που θα αποκλείονται, θα επιτρέπονται ή θα εξαιρούνται από τη σάρωση περιεχομένου.

Το στοιχείο SSL/TLS πρέπει να είναι ενεργοποιημένο εάν θέλετε να φιλτράρετε και τις διευθύνσεις HTTPS εκτός από τις διευθύνσεις HTTP. Διαφορετικά, θα προστεθούν μόνο οι τομείς ιστότοπων HTTPS που έχετε επισκεφτεί, όχι η πλήρης διεύθυνση URL.

Οι ιστότοποι στη Λίστα αποκλεισμένων διευθύνσεων δεν θα είναι προσπελάσιμοι, εκτός εάν περιλαμβάνονται και στη Λίστα επιτρεπτών διευθύνσεων. Οι ιστότοποι που βρίσκονται στη Λίστα διευθύνσεων που εξαιρούνται από τη σάρωση περιεχομένου δεν σαρώνονται για κακόβουλο κώδικα κατά την πρόσβαση σε αυτούς.

Εάν θέλετε να αποκλείονται όλες οι διευθύνσεις HTTP εκτός από τις διευθύνσεις που εμφανίζονται στην ενεργή Λίστα αποδεκτών διευθύνσεων, προσθέστε αστερίσκο (*) στην ενεργή Λίστα αποκλεισμένων διευθύνσεων.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ειδικά σύμβολα * (αστερίσκος) και ? (ερωτηματικό) στις λίστες. Ο αστερίσκος αντικαθιστά οποιαδήποτε συμβολοσειρά χαρακτήρων και το ερωτηματικό αντικαθιστά οποιοδήποτε σύμβολο. Χρειάζεται προσοχή όταν καθορίζετε διευθύνσεις που θα εξαιρεθούν, επειδή η λίστα θα πρέπει να περιέχει μόνο αξιόπιστες και ασφαλείς διευθύνσεις. Παρομοίως, είναι απαραίτητο να διασφαλίζετε ότι χρησιμοποιούνται σωστά τα σύμβολα * και ? σε αυτή τη λίστα. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο Προσθήκη διεύθυνσης HTTP/μάσκας τομέα για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αντιστοιχίσετε με ασφάλεια έναν ολόκληρο τομέα συμπεριλαμβάνοντας όλους τους δευτερεύοντες τομείς. Για να ενεργοποιήσετε τη λίστα, επιλέξτε Εμφάνιση ενεργών. Εάν θέλετε να ειδοποιείστε κατά την είσοδό σας σε μια διεύθυνση από την τρέχουσα λίστα, επιλέξτε Ειδοποίηση κατά την εφαρμογή.


note

Διευθύνσεις που θεωρούνται αξιόπιστες από την ESET

Εάν το στοιχείο Να μην πραγματοποιείται σάρωση της κίνησης με τομείς που θεωρούνται αξιόπιστοι από την ESET είναι ενεργοποιημένο στη ρύθμιση SSL/TLS, οι τομείς στη «Λίστα μη αποκλεισμένων διευθύνσεων» που διαχειρίζεται η ESET δεν θα επηρεάζονται από τη ρύθμιση παραμέτρων της διαχείρισης λίστας διευθύνσεων URL.

CONFIG_EPFW_SCAN_HTTP_EXCLUDELIST

Στοιχεία ελέγχου

Προσθήκη – Δημιουργεί μια νέα λίστα πέρα από τις προκαθορισμένες. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο εάν θέλετε να ξεχωρίσετε διαφορετικές ομάδες διευθύνσεων. Για παράδειγμα, μία λίστα αποκλεισμένων διευθύνσεων μπορεί να περιέχει διευθύνσεις από μια εξωτερική δημόσια λίστα αποκλεισμού, ενώ μια άλλη μπορεί να περιέχει τη δική σας λίστα αποκλεισμού, ώστε να είναι ευκολότερο να ενημερώσετε την εξωτερική λίστα, κρατώντας ταυτόχρονα τη δική σας λίστα ανέπαφη.

Επεξεργασία – Τροποποιεί υπάρχουσες λίστες. Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε διευθύνσεις.

Διαγραφή – Διαγράφει υπάρχουσες λίστες. Η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για λίστες που έχουν δημιουργηθεί με την επιλογή Προσθήκη, όχι για τις προεπιλεγμένες λίστες.