Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Εξαιρούμενες διευθύνσεις IP

Οι καταχωρίσεις στη λίστα θα εξαιρούνται από τη σάρωση. Η επικοινωνία HTTP(S)/POP3(S)/IMAP(S) από/προς τις επιλεγμένες διευθύνσεις δεν θα ελέγχεται για απειλές. Συνιστάται η επιλογή αυτή να χρησιμοποιείται μόνο για διευθύνσεις των οποίων η αξιοπιστία είναι γνωστή.

Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη για να εξαιρέσετε μια διεύθυνση IP, ένα εύρος διευθύνσεων ή ένα υποδίκτυο απομακρυσμένου σημείου.

Κάντε κλικ στο στοιχείο Επεξεργασία για να αλλάξετε την επιλεγμένη διεύθυνση IP.

Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή για να καταργήσετε επιλεγμένες καταχωρίσεις από τη λίστα.

CONFIG_EPFW_CONTENT_ADDR_EXCL


example

Παραδείγματα διευθύνσεων IP

Προσθήκη διεύθυνσης IPv4:

Μεμονωμένη διεύθυνση – Προσθέτει μια διεύθυνση IP ενός μεμονωμένου υπολογιστή (για παράδειγμα, 192.168.0.10).

Εύρος διευθύνσεων – Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP έναρξης και τη διεύθυνση IP τέλους για να καθορίσετε το εύρος διευθύνσεων IP για πολλούς υπολογιστές (για παράδειγμα 192.168.0.1-192.168.0.99).

Υποδίκτυο – Υποδίκτυο (ομάδα υπολογιστών) που καθορίζεται από μια διεύθυνση IP και μάσκα. Για παράδειγμα, 255.255.255.0 είναι η μάσκα δικτύου για το υποδίκτυο 192.168.1.0. Για να εξαιρέσετε ολόκληρο τον τύπο υποδικτύου στο 192.168.1.0/24.

Προσθήκη διεύθυνσης IPv6:

Μεμονωμένη διεύθυνση – Προσθέτει μια διεύθυνση IP ενός μεμονωμένου υπολογιστή (για παράδειγμα, 2001:718:1c01:16:214:22ff:fec9:ca5).

Υποδίκτυο – Υποδίκτυο (ομάδα υπολογιστών) που καθορίζεται από μια διεύθυνση IP και μάσκα (για παράδειγμα: 2002:c0a8:6301:1::1/64).