Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Εξαιρεθείσες εφαρμογές

Για να εξαιρέσετε τη σάρωση επικοινωνίας για συγκεκριμένες εφαρμογές, προσθέστε τις στη λίστα. Η επικοινωνία HTTP(S)/POP3(S)/IMAP(S) των επιλεγμένων εφαρμογών δεν θα ελέγχεται για απειλές. Συνιστάται η επιλογή αυτή να χρησιμοποιείται μόνο για εφαρμογές που δεν λειτουργούν σωστά όταν ελέγχεται η επικοινωνία τους.

Η εκτέλεση εφαρμογών και υπηρεσιών θα είναι διαθέσιμη αυτόματα εδώ, εάν κάνετε κλικ στο στοιχείο Προσθήκη. Κάντε κλικ στο στοιχείο ... και μεταβείτε σε μια εφαρμογή για να προσθέσετε εξαίρεση μη αυτόματα.

Επεξεργασία – Επεξεργαστείτε επιλεγμένες καταχωρίσεις από τη λίστα.

Κατάργηση – Αφαιρέστε τις επιλεγμένες καταχωρίσεις από τη λίστα.

CONFIG_EPFW_CONTENT_SCAN_EXCLUDE