Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Προστασία μεταφοράς αλληλογραφίας

Τα πρωτόκολλα IMAP(S) και POP3(S) είναι τα πιο ευρέως διαδεδομένα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται για τη λήψη επικοινωνίας email σε μια εφαρμογή προγράμματος-πελάτη email. Το Internet Message Access Protocol (IMAP) είναι άλλο ένα πρωτόκολλο διαδικτύου για ανάκτηση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Το IMAP έχει ορισμένα πλεονεκτήματα σε σχέση με το POP3, για παράδειγμα, μπορούν πολλά προγράμματα-πελάτες να συνδέονται ταυτόχρονα με το ίδιο γραμματοκιβώτιο και να διατηρούν πληροφορίες κατάστασης μηνυμάτων, όπως αν διαβάστηκε το μήνυμα, αν απαντήθηκε ή αν καταργήθηκε. Η λειτουργική μονάδα προστασίας που παρέχει αυτό το στοιχείο ελέγχου ξεκινά αυτόματα κατά την εκκίνηση του συστήματος και στη συνέχεια δραστηριοποιείται στη μνήμη.

Το ESET Security Ultimate παρέχει προστασία για αυτά τα πρωτόκολλα, ανεξάρτητα από το πρόγραμμα-πελάτη email που χρησιμοποιείται και χωρίς να απαιτείται εκ νέου ρύθμιση παραμέτρων του προγράμματος-πελάτη email. Από προεπιλογή, όλη η επικοινωνία μέσω πρωτοκόλλων POP3 και IMAP σαρώνεται, ανεξάρτητα από τους προεπιλεγμένους αριθμούς θύρας POP3/IMAP.
Το πρωτόκολλο MAPI δεν σαρώνεται. Ωστόσο, η επικοινωνία με το διακομιστή Microsoft Exchange μπορεί να σαρωθεί από τη λειτουργική μονάδα ενοποίησης σε προγράμματα-πελάτη email όπως το Microsoft Outlook.


note

Το ESET Security Ultimate υποστηρίζει επίσης τη σάρωση πρωτοκόλλων IMAPS (585, 993) και POP3S (995), τα οποία χρησιμοποιούν έναν κρυπτογραφημένο δίαυλο για τη μεταφορά πληροφοριών μεταξύ διακομιστή και προγράμματος-πελάτη. Το ESET Security Ultimate ελέγχει τις επικοινωνίες που χρησιμοποιούν πρωτόκολλα SSL (Secure Socket Layer) και TLS (Transport Layer Security).

Η κρυπτογραφημένη επικοινωνία θα σαρώνεται από προεπιλογή. Για να δείτε τη ρύθμιση σάρωσης, ανοίξτε τα στοιχεία Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Προστασίες > SSL/TLS.

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της Προστασίας μεταφοράς αλληλογραφίας, ανοίξτε τα στοιχεία Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Προστασίες > Προστασία ηλεκτρονικής αλληλογραφίας > Προστασία μεταφοράς αλληλογραφίας.

Ενεργοποίηση προστασίας μεταφοράς αλληλογραφίας – Όταν ενεργοποιηθεί, η επικοινωνία της μεταφοράς αλληλογραφίας θα σαρώνεται από το ESET Security Ultimate.

Μπορείτε να επιλέξετε τα πρωτόκολλα μεταφοράς αλληλογραφίας που θα σαρώνονται κάνοντας κλικ στο κουμπί εναλλαγής που βρίσκεται δίπλα στις ακόλουθες επιλογές (από προεπιλογή, είναι ενεργοποιημένη η σάρωση όλων των πρωτοκόλλων):

Σάρωση μεταφοράς αλληλογραφίας IMAP

Σάρωση μεταφοράς αλληλογραφίας IMAPS

Σάρωση μεταφοράς αλληλογραφίας POP3

Σάρωση μεταφοράς αλληλογραφίας POP3S

Από προεπιλογή, το ESET Security Ultimate θα σαρώνει την επικοινωνία IMAPS και POP3S στις τυπικές θύρες. Για να προσθέσετε προσαρμοσμένες θύρες για τα πρωτόκολλα IMAPS και POP3S, προσθέστε τις στο πεδίο κειμένου που βρίσκεται δίπλα στο στοιχείο Θύρες που χρησιμοποιούνται από το πρωτόκολλο IMAPS ή στο στοιχείο Θύρες που χρησιμοποιούνται από το πρωτόκολλο POP3S. Οι πολλαπλοί αριθμοί θυρών πρέπει να διαχωρίζονται με κόμμα.

Εξαιρούμενες εφαρμογές – Σας επιτρέπει να εξαιρέσετε συγκεκριμένες εφαρμογές από τη σάρωση από την Προστασία μεταφοράς αλληλογραφίας. Αυτή η δυνατότητα είναι χρήσιμη όταν η Προστασία πρόσβασης στο διαδίκτυο προκαλεί ζητήματα συμβατότητας.

Εξαιρούμενες διευθύνσεις IP – Σας επιτρέπει να εξαιρέσετε συγκεκριμένες απομακρυσμένες διευθύνσεις από τη σάρωση από την Προστασία μεταφοράς αλληλογραφίας. Αυτή η δυνατότητα είναι χρήσιμη όταν η Προστασία πρόσβασης στο διαδίκτυο προκαλεί ζητήματα συμβατότητας.

CONFIG_EPFW_SCAN_IMAP