Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Προστασία ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της Προστασίας ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ανοίξτε τα στοιχεία Ρυθμίσεις για προχωρημένους Προστασίες > Προστασία ηλεκτρονικής αλληλογραφίας > και επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές ρύθμισης παραμέτρων:

Προστασία μεταφοράς αλληλογραφίας

Προστασία γραμματοκιβωτίου

Διαχείριση λιστών διευθύνσεων

ThreatSense