Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Διαχείριση λιστών διευθύνσεων

Η δυνατότητα Antispam του προγράμματος-πελάτη email του ESET Security Ultimate σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε διάφορες παραμέτρους για τις λίστες διευθύνσεων. Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των λιστών διευθύνσεων, ανοίξτε τα στοιχεία Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Προστασίες > Προστασία ηλεκτρονικής αλληλογραφίας > Διαχείριση λιστών διευθύνσεων.

Ενεργοποίηση λίστας διευθύνσεων χρήστη – Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ενεργοποιήσετε τη λίστα διευθύνσεων του χρήστη.

Λίστα διευθύνσεων χρήστηΛίστα διευθύνσεων email όπου μπορείτε να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε ή να καταργήσετε διευθύνσεις για να ορίσετε τους κανόνες antispam. Οι κανόνες αυτής της λίστας θα εφαρμοστούν στον τρέχοντα χρήστη.

Ενεργοποίηση γενικών λιστών διευθύνσεων – Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να ενεργοποιηθεί η γενική λίστα διευθύνσεων για κοινή χρήση με όλους τους χρήστες σε αυτήν τη συσκευή.

Γενική λίστα διευθύνσεων Λίστα διευθύνσεων email όπου μπορείτε να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε ή να καταργήσετε διευθύνσεις για να ορίσετε τους κανόνες antispam. Οι κανόνες αυτής της λίστας θα εφαρμοστούν σε όλους τους χρήστες.

Να επιτρέπεται αυτόματα και να προστίθεται στη λίστα διευθύνσεων χρήστη

Να θεωρούνται αξιόπιστες οι διευθύνσεις από αυτό το βιβλίο διευθύνσεων – Οι διευθύνσεις από τη λίστα επαφών σας θα θεωρούνται αξιόπιστες, χωρίς να προστίθενται στη λίστα διευθύνσεων χρήστη.

Προσθήκη διευθύνσεων παραληπτών από εξερχόμενα μηνύματα – Προσθέστε διευθύνσεις παραληπτών από απεσταλμένα μηνύματα στη λίστα διευθύνσεων χρήστη ως επιτρεπτές.

Προσθήκη διευθύνσεων από αναταξινομημένα μηνύματα ως ΜΗ ανεπιθύμητα – Προσθέστε διευθύνσεις αποστολέων από μηνύματα που έχουν αναταξινομηθεί ως ΜΗ ανεπιθύμητα στη λίστα διευθύνσεων χρήστη ως επιτρεπτές.

Αυτόματη προσθήκη στη λίστα διευθύνσεων χρήστη ως εξαίρεση

Προσθήκη διευθύνσεων από προσωπικούς λογαριασμούς – Προσθέστε τις διευθύνσεις σας από υπάρχοντες λογαριασμούς προγραμμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη λίστα διευθύνσεων χρήστη ως εξαίρεση.