Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Διευθύνσεις διευθύνσεων

Για να προστατευθείτε από ανεπιθύμητα email, το ESET Security Ultimate σάς επιτρέπει να ταξινομήσετε τις διευθύνσεις email στις λίστες διευθύνσεων.

Για να επεξεργαστείτε λίστες διευθύνσεων, ανοίξτε τα στοιχεία Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Προστασίες > Προστασία ηλεκτρονικής αλληλογραφίας > Διαχείριση λιστών διευθύνσεων και κάντε κλικ στο στοιχείο Επεξεργασία που βρίσκεται δίπλα στο στοιχείο Λίστα διευθύνσεων χρήστη ή Καθολική λίστα διευθύνσεων.

PANEL_SMON_EDIT_WLBL

Στήλες

Διεύθυνση email – Διεύθυνση στην οποία θα εφαρμοστεί ο κανόνας. Οι χαρακτήρες wildcard δεν υποστηρίζονται.

Όνομα – Όνομα προσαρμοσμένου κανόνα.

Να επιτρέπεται/Αποκλεισμός/Εξαίρεση – Κουμπιά επιλογής που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της ενέργειας που πρέπει να εκτελεστεί για τη διεύθυνση email (κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής στην στήλη που προτιμάτε για να αλλάξετε γρήγορα την ενέργεια):

Να επιτρέπεται – Διευθύνσεις που θεωρούνται ασφαλείς και από τις οποίες θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα.

Αποκλεισμός – Διευθύνσεις που θεωρούνται μη ασφαλείς/ανεπιθύμητες και από τις οποίες δεν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα.

Εξαίρεση – Διευθύνσεις που ελέγχονται πάντα για ανεπιθύμητα μηνύματα, και οι οποίες μπορεί να είναι πλαστές και να χρησιμοποιούνται για την αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων.

Σημείωση – Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που δημιουργήθηκε ο κανόνας και εάν ισχύει για ολόκληρο τον τομέα / τομείς χαμηλότερου επιπέδου.

Διαχείριση των διευθύνσεων

Προσθήκη – Κάντε κλικ για να προσθέσετε έναν κανόνα για μια νέα διεύθυνση.

Επεξεργασία – Επιλέξτε και κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε έναν υπάρχοντα κανόνα.

Κατάργηση – Επιλέξτε και κάντε κλικ εάν θέλετε να καταργήσετε έναν κανόνα από τη λίστα διευθύνσεων.