Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Προσθήκη/Επεξεργασία διεύθυνσης

Αυτό το παράθυρο σάς επιτρέπει να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε μια διεύθυνση στη Διαχείριση λιστών διευθύνσεων και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της ενέργειας που θα εκτελείται:

Διεύθυνση email – Διεύθυνση στην οποία θα εφαρμοστεί ο κανόνας.

Όνομα – Όνομα προσαρμοσμένου κανόνα.

Ενέργεια – Ενέργεια που πρέπει να εκτελεστεί εάν η διεύθυνση email της επαφής ταιριάζει με τη διεύθυνση που καθορίζεται στο πεδίο Διεύθυνση email:

Να επιτρέπεται – Διευθύνσεις που θεωρούνται ασφαλείς και από τις οποίες θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα.

Αποκλεισμός – Διευθύνσεις που θεωρούνται μη ασφαλείς/ανεπιθύμητες και από τις οποίες δεν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα.

Εξαίρεση – Διευθύνσεις που ελέγχονται πάντα για ανεπιθύμητα μηνύματα, και οι οποίες μπορεί να είναι πλαστές και να χρησιμοποιούνται για την αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων.

Ολόκληρος ο τομέας – Κάντε αυτή την επιλογή για να εφαρμοστεί ο κανόνας σε ολόκληρο τον τομέα της επαφής (όχι μόνο στη διεύθυνση που καθορίζεται στο πεδίο Διεύθυνση email, αλλά σε όλες τις διευθύνσεις email στον τομέα address.info).

Τομείς χαμηλότερου επιπέδου – Κάντε αυτή την επιλογή για να εφαρμοστεί ο κανόνας στους τομείς χαμηλότερου επιπέδου της επαφής (Το address.info αντιπροσωπεύει τον τομέα, ενώ το my.address.info αντιπροσωπεύει έναν υποτομέα).